Kategoria: enova365

Od 17 maja dostępna jest nowa wersja oprogramowania enova365. W nowej odsłonie, najważniejsze zmiany dotyczą: aktualizacji deklaracje CIT, deklaracje ZUS oraz formularz umów cywilnoprawnych. Dodatkowo w module handel wprowadzono zmiany dotyczące opłaty cukrowej.

Nowa wersja to przede wszystkim nowe formularze PIT-11, nowy mechanizm obsługi tzw. Podatku cukrowego i inne zmiany związane z nowymi przepisami obowiązującymi do 2021 r.
Uwaga! Wersja 2012.1.1 to wersja, w której poprawiony został błąd występujący w wersji 2012.0.0 polegający na tym, że do faktur wystawionych w relacji z zamówienia, taki dokument nie miał generowanych płatności.

W dniu 22.10.2020r. została opublikowana nowa wersja enova365 oznaczona numerem 2010.0.1. Jest to duża wersja rozwojowa, zawierająca nowości w modułach: Kadry Płace, Handel, CRM, BI, Workflow oraz mechanizmy ogólnosystemowe. Jest to wersja wymagająca konwersji bazy danych. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami zmian w nowej wersji.

Zmiany w wersji dotyczą głównie obszarów Kadry Płace oraz Księgowość, w zakresie zmian wynikających z przepisów, ale również zawierają poprawki działania funkcjonalności zgłoszone z rynku do wersji, które opublikowano na przestrzeni ostatnich miesięcy.