W dniu 15 grudnia 2021 roku opublikowana została wersja enova365 oznaczona numerem 2112.0.0. Nowa odsłona zawiera pierwszą transzę zmian związanych z wprowadzeniem Polskiego Ładu oraz Krajowego Systemu e-Faktur.

 • Polski Ład – w ramach pakietu związanego z Polskim Ładem przygotowano:
  • Nowe naliczanie składki zdrowotnej,
  • Naliczanie ulgi dla klasy średniej,
  • Naliczenie ulgi od podatku dla dużych rodzin,
  • Naliczenie ulgi od podatku dla pracujących emerytów,
  • Zaniechanie poboru zaliczki podatku zleceniobiorcy.
 • Aktualizacja wskaźników – minimalne wynagrodzenie, minimalna stawka godzinowa, Kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru
  składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2022, prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie, Minimalna
  podstawa wymiaru składek dla osób prowadzących działalność gospodarczą, współczynnik do obliczania ekwiwalentu urlopowego w 2022, Okres stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii COVID-19.
 • Polski Ład – Zaktualizowano w konfiguracji programu dotyczącej podatku dochodowego roczną ulgę podatkową oraz kwotę, po
  przekroczeniu której obowiązuje drugi próg podatkowy. Od 1 stycznia 2022 roku roczna ulga podatkowa wynosi 5100 a drugi próg podatkowy obowiązuje po przekroczeniu 120 000.
 • Podatek od nieruchomości – Wprowadzono rozwiązanie, które pozwoli ustalić wartość podatku i przyspieszy proces zebrania danych
  będących podstawą do przygotowania deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1).
 • Opłaty za środowisko – w związku z obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z 11 października zaktualizowano tabelę opłat za korzystanie ze środowiska.
 • Krajowy System e-Faktur – udostępniono mechanizm obsługujący Krajowy System e-Faktur z enova365.