W dniu 31.03.2021r. została opublikowana nowa wersja enova365 oznaczona numerem 2012.5.11. Jest to wersja zawierająca nowości w modułach: Kadry Płace oraz Finanse i Księgowość. Najważniejsze zmiany to:

 • Deklaracje PIT – zaktualizowano strukturę pliku XML eDeklaracji PIT-36(28) zgodnie z nową schemą (2-0E), opublikowaną przez Ministerstwo Finansów.
 • Deklaracje – w związku ze zmianą od 2021r. właściwości urzędów skarbowych wyodrębniono miejsce pobierania informacji o urzędzie skarbowym właściwym dla deklaracji IFT-2R oraz CIT-10Z.
 • PPK – w związku z fuzją AXA TFI oraz UNIQA, zmieniono nazwę Instytucji Finansowej PPK. Dotychczasowa nazwa AXA TFI S.A została zamieniona na UNIQA TFI S.A. Zmiana nazwy jest konieczna dla wykonania poprawnie dokumentu “Wypłata transferowa PPK”.
 • Nieobecności – umożliwiono ewidencję nieobecności związanej oddaniem krwi lub osocza. Deklaracje PIT Dostosowano wysyłkę eDeklaracji PIT-11(27) do nowego wzoru zamieszczonego na stronach Ministerstwa Finansów.
 • Wskaźniki – zaktualizowano wskaźniki obowiązujące od 01.03.2021:
  • Okres stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii COVID-19 przyjmujący wartość 14.03.2020…31.05.2021,
  • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w poprzednim kwartale: 5 457,98 zł,
  • Minimalne wynagrodzenie uczniów,
  • Wysokość kwoty wolnej należności niealimentacyjnych egzekwowanych z zasiłków: 916,07 zł,
  • Wysokość kwoty wolnej należności alimentacyjnych egzekwowanych z zasiłków: 555,19 zł,
  • Najniższa emerytura: 1250,88 zł.