W dniu 10 stycznia 2022 roku opublikowana została wersja enova365 oznaczona numerem 2112.2.3. Nowa odsłona zawiera trzecią transzę zmian związanych z wprowadzeniem Polskiego Ładu oraz Krajowego Systemu e-Faktur.

W ramach pakietu związanego z Polskim Ładem przygotowano:

 • Naliczenie składki zdrowotnej w wysokości uzależnionej od formy
  opodatkowania właściciela.
 • Naliczenie składki zdrowotnej osób prowadzących działalność gospodarczą – wspólnikom spółek, twórcą, artystą oraz osobom współpracujących.
 • Naliczenie składki zdrowotnej osób prowadzących działalność gospodarczą z opodatkowaniem kartą podatkową.
 • Naliczenie składki zdrowotnej osoby prowadzącej działalność
  opodatkowanej na zasadach ogólnych.
 • Naliczenie składki zdrowotnej właścicieli opodatkowanych na zadach
  ogólnych jako procent od dochodu z działalności gospodarczej.
 • Naliczenie składki zdrowotnej osoby prowadzącej działalność gospodarczą opodatkowanej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
 • Udostępniono mechanizm zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych rozliczających się wg skali podatkowej oraz liniowo.
 • Udostępniono mechanizm zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych rozliczających się na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
 • Zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych rozliczających
  się wg skali podatkowej oraz liniowo JPK – zaktualizowano struktury plików JPK obowiązujące od 01.01.2022r: JPK_V7: JPK_V7M (2) i JPK_V7K (2), VAT-7(22)/VAT-7K(16).
 • Krajowy System e-Faktur – dostosowano komunikację z serwisem testowym KSeF do zmian wprowadzonych w nim 28.12.2021.