Dnia 19.08.2021 r. została udostępniona nowa wersja enova365 o numerze 2106.1.3. Wersja dotyczy głównie zmian w przepisach obejmujących moduły Księga Handlowa, Księga Podatkowa oraz Ewidencja Ryczałtowa w przypadku, jeśli dany podmiot rozlicza podatek VAT. W wersji udostępniono deklarację IOSS VAT e-commerce.

  • udostępniono możliwość przygotowania deklaracji VII-DO(1), która dedykowana jest do rozliczenia w procedurze IOSS. Rozwiązanie pozwoli generować deklaracje na podstawie dokumentów wystawionych w procedurze IOSS, wysłać eDeklaracje w wersji roboczej i ostatecznej, a także sporządzić wydruk deklaracji. Pierwszą deklarację VII-DO(1) należy złożyć rozliczając się za lipiec 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1163)
  • wdrożono zmiany w obrębie generowania korekt z tytułu
    złych długów VAT. Zgodnie z przepisami od 1 października 2021 r. korekty z tytułu złych długów są generowane, jeżeli od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie
    upłynęły 3 lata licząc od końca roku, w którym została wystawiona. Do 30 września 2021 r. dokumenty mogą być korygowane wg dotychczasowych przepisów, tj. w ciągu 2 lat. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe
  • zmieniono “Współczynnik waloryzacji podstawy zasiłków (procent)” dla celów obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego, który od 1.07.2021 przyjmie wartość 109,9%. Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa ZUS Mon. Pol. z 2021 r. poz. 870.