Podpis elektroniczny

CC_Autoryzowany Partner

Co to jest?

Podpis elektroniczny weryfikowany przy użyciu ważnego kwalifikowanego certyfikatu jest równoważny – na mocy obowiązującego prawa – podpisowi odręcznemu.

Do czego służy?

 • wysyłania deklaracji ZUS (program Płatnik)
 • podpisywania korespondencji kierowanej do administracji publicznej (elektroniczna skrzynka podawcza, informacje dla GIIF, e-KRS, e-deklaracja, e-GIODO, UFE itd.)
 • wystawiania e-faktur
 • uczestnictwa w aukcjach i przetargach elektronicznych
 • sporządzania dokumentacji medycznej
 • składania dyspozycji, przelewów, zmian w bankowości elektronicznej (w bankach akceptujących certyfikaty kwalifikowane)
 • składania e-pozwów drogą elektroniczną do e-sądu
 • zawierania umów cywilno-prawnych w formie elektronicznej

Cennik Podpisów elektronicznych CenCert

Zestaw bez czytnika

 

W zestawie: karta kryptograficzna, oprogramowanie,
certyfikat kwalifikowany

Cena netto:
219 zł / 1 rok
269 zł / 2 lata
369 zł / 3 lata
529 zł / 4 lata
729 zł / 5 lata
Odnowienie certyfikatu

W zestawie: oprogramowanie, certyfikat kwalifikowany

Cena netto:
219 zł / 1 rok
269 zł / 2 lata
369 zł / 3 lata
529 zł / 4 lata
729 zł / 5 lat
Zestaw standardowy

W zestawie: standardowy czytnik kart, karta kryptograficzna, oprogramowanie, certyfikat kwalifikowany

Cena netto:
259 zł / 1 rok
309 zł / 2 lata
409 zł / 3 lata
569  zł / 4 lata
769 zł / 5 lat
Zestaw rSign – podpis w chmurze

 

W zestawie: aplikacja na telefon, oprogramowanie, certyfikat kwalifikowany

Cena netto:
219 zł / 1 rok
269 zł / 2 lata
369 zł / 3 lata
529 zł / 4 lata
729 zł / 5 lata
Zestaw token

W zestawie: czytnik kart w wersji Token, karta kryptograficzna, oprogramowanie, certyfikat kwalifikowany

Cena netto:
259 zł / 1 rok
309 zł / 2 lata
409 zł / 3 lata
569  zł / 4 lata
769 zł / 5 lat
Usługi dodatkowe

 

W przypadku
problemów z instalacją
podpisu – prosimy o kontakt.
Usługa instalacji
podpisu elektronicznego
na komputerze

Cena netto:
100 zł

Jak kupić?

Zapraszamy do naszego Punktu Rejestracji znajdującego się na ulicy Sokoła 16 w Nowym Targu lub prosimy skontaktować się telefonicznie: 18 266 40 05.

Wymagane dokumenty:

 • Ważny dowód osobisty, karta pobytu (wydane przez kraj UE) lub paszport
 • Oryginał dokumentu nadania numeru NIP – jeżeli certyfikat ma zawierać NIP – w przypadku certyfikatu na numer PESEL dodatkowy dokument nie jest wymagany

Oprócz dokumentów dla certyfikatu uniwersalnego, wymagane są dokumenty dotyczące firmy:
 • Dokument określający podstawę prawną funkcjonowania firmy/instytucji: odpis z KRS, EWD, Statut instytucji, itp. – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność przez osoby uprawnione do reprezentacji
 • Upoważnienie (oryginał) dla konkretnego Subskrybenta do otrzymania certyfikatu z nazwą firmy/instytucji, zawierające także informację o relacji Subskrybenta i firmy/instytucji, tj. czy Subskrybent występuje “we własnym imieniu”, “jako przedstawiciel innej osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej”, “w charakterze członka organu albo organu osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej” czy “jako organ władzy publicznej”