Podpis elektroniczny

Co to jest?

Podpis elektroniczny weryfikowany przy użyciu ważnego kwalifikowanego certyfikatu jest równoważny – na mocy obowiązującego prawa – podpisowi odręcznemu.

Do czego służy?

 • wysyłania deklaracji ZUS (program Płatnik)
 • podpisywania korespondencji kierowanej do administracji publicznej (elektroniczna skrzynka podawcza, informacje dla GIIF, e-KRS, e-deklaracja, e-GIODO, UFE itd.)
 • wystawiania e-faktur
 • uczestnictwa w aukcjach i przetargach elektronicznych
 • sporządzania dokumentacji medycznej
 • składania dyspozycji, przelewów, zmian w bankowości elektronicznej (w bankach akceptujących certyfikaty kwalifikowane)
 • składania e-pozwów drogą elektroniczną do e-sądu
 • zawierania umów cywilno-prawnych w formie elektronicznej

Cennik Podpisów elektronicznych CenCert

Zestaw bez czytnika

W zestawie:
karta kryptograficzna, oprogramowanie,
certyfikat kwalifikowany

Cena netto:
198 zł / 1 rok
235 zł / 2 lata
Odnowienie certyfikatu

W zestawie:
oprogramowanie, certyfikat kwalifikowany

Cena netto:
145 zł / 1 rok
165 zł / 2 lata
Zestaw standardowy

W zestawie: standardowy czytnik kart, karta kryptograficzna, oprogramowanie, certyfikat kwalifikowany

Cena netto:
238 zł / 1 rok
275 zł / 2 lata
Usługi dodatkowe

Instalacja podpisu
elektronicznego
na komputerze
Klienta

Cena netto:
80 zł
Zestaw token

W zestawie: czytnik kart w wersji Token, karta kryptograficzna, oprogramowanie, certyfikat kwalifikowany

Cena netto:
248 zł / 1 rok
285 zł / 2 lata

Jak kupić?

Zapraszamy do naszego
Punktu Rejestracji
znajdującego się
na ulicy Sokoła 16
w Nowym Targu
lub prosimy skontaktować
się telefonicznie:
18 266 40 05.

Istnieje również możliwość zakupu podpisu kwalifikowanego ważnego na okres 3, 4 lub 5 lat – w przypadku zainteresowania ofertą zapraszamy do kontaktu z naszym biurem.

Wymagane dokumenty:

 • Ważny dowód osobisty lub paszport
 • Oryginał dokumentu nadania numeru NIP – jeżeli certyfikat ma zawierać NIP – w przypadku certyfikatu na numer PESEL dodatkowy dokument nie jest wymagany

Oprócz dokumentów dla certyfikatu uniwersalnego, wymagane są dokumenty dotyczące firmy:
 • Dokument określający podstawę prawną funkcjonowania firmy/instytucji: odpis z KRS, EWD, Statut instytucji, itp. – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność przez osoby uprawnione do reprezentacji
 • Upoważnienie (oryginał) dla konkretnego Subskrybenta do otrzymania certyfikatu z nazwą firmy/instytucji, zawierające także informację o relacji Subskrybenta i firmy/instytucji, tj. czy Subskrybent występuje “we własnym imieniu”, “jako przedstawiciel innej osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej”, “w charakterze członka organu albo organu osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej” czy “jako organ władzy publicznej”