Podpis elektroniczny

Co to jest?

Podpis elektroniczny weryfikowany przy użyciu ważnego kwalifikowanego certyfikatu jest równoważny – na mocy obowiązującego prawa – podpisowi odręcznemu.

Do czego służy?

 • wysyłania deklaracji ZUS (program Płatnik)
 • podpisywania korespondencji kierowanej do administracji publicznej (elektroniczna skrzynka podawcza, informacje dla GIIF, e-KRS, e-deklaracja, e-GIODO, UFE itd.)
 • wystawiania e-faktur
 • uczestnictwa w aukcjach i przetargach elektronicznych
 • sporządzania dokumentacji medycznej
 • składania dyspozycji, przelewów, zmian w bankowości elektronicznej (w bankach akceptujących certyfikaty kwalifikowane)
 • składania e-pozwów drogą elektroniczną do e-sądu
 • zawierania umów cywilno-prawnych w formie elektronicznej

Cennik Podpisów elektronicznych CenCert

Zestaw bez czytnika

W zestawie:
karta kryptograficzna, oprogramowanie,
certyfikat kwalifikowany

Cena netto:
198 zł / 1 rok
235 zł / 2 lata
335 zł / 3 lata
520 zł / 4 lata
710 zł / 5 lat
Odnowienie certyfikatu

W zestawie:
oprogramowanie, certyfikat kwalifikowany

Cena netto:
145 zł / 1 rok
165 zł / 2 lata
280 zł / 3 lata
425 zł / 4 lata
550 zł / 5 lat
Zestaw standardowy

W zestawie: standardowy czytnik kart, karta kryptograficzna, oprogramowanie, certyfikat kwalifikowany

Cena netto:
238 zł / 1 rok
275 zł / 2 lata
375 zł / 3 lata
560 zł / 4 lata
750 zł / 5 lat
Zestaw rSign – podpis w chmurze

W zestawie: aplikacja na telefon, oprogramowanie, certyfikat kwalifikowany

Cena netto:
274 zł / 1 rok
364 zł / 2 lata
454 zł / 3 lata
Zestaw token

W zestawie: czytnik kart w wersji Token, karta kryptograficzna, oprogramowanie, certyfikat kwalifikowany

Cena netto:
248 zł / 1 rok
285 zł / 2 lata
385 zł / 3 lata
570 zł / 4 lata
760 zł / 5 lat
Usługi dodatkowe

W przypadku
problemów z instalacją
podpisu – prosimy o kontakt.
Usługa instalacji
podpisu elektronicznego
na komputerze

Cena netto:
100 zł

Jak kupić?

Zapraszamy do naszego Punktu Rejestracji znajdującego się na ulicy Sokoła 16 w Nowym Targu lub prosimy skontaktować się telefonicznie: 18 266 40 05.

Wymagane dokumenty:

 • Ważny dowód osobisty lub paszport
 • Oryginał dokumentu nadania numeru NIP – jeżeli certyfikat ma zawierać NIP – w przypadku certyfikatu na numer PESEL dodatkowy dokument nie jest wymagany

Oprócz dokumentów dla certyfikatu uniwersalnego, wymagane są dokumenty dotyczące firmy:
 • Dokument określający podstawę prawną funkcjonowania firmy/instytucji: odpis z KRS, EWD, Statut instytucji, itp. – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność przez osoby uprawnione do reprezentacji
 • Upoważnienie (oryginał) dla konkretnego Subskrybenta do otrzymania certyfikatu z nazwą firmy/instytucji, zawierające także informację o relacji Subskrybenta i firmy/instytucji, tj. czy Subskrybent występuje “we własnym imieniu”, “jako przedstawiciel innej osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej”, “w charakterze członka organu albo organu osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej” czy “jako organ władzy publicznej”