Od 17 maja dostępna jest nowa wersja oprogramowania enova365. W nowej odsłonie, najważniejsze zmiany dotyczą: aktualizacji deklaracji CIT, deklaracji ZUS oraz formularza umów cywilnoprawnych. Dodatkowo w module handel wprowadzono zmiany dotyczące opłaty cukrowej.

  • Deklaracje CIT – zaktualizowano eDeklarację CIT-8(30) do wersji schematu 2-0E.
  • Deklaracje CIT- zmieniono formularz, wydruk i schemat eDeklaracji dla deklaracji CIT-ST do wersji 8. Zmiany zostały zrealizowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 10 marca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rozliczeń dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. 2021 poz. 454).
  • Deklaracje ZUS – dostosowano deklaracje zgłoszeniowe ZUS ZUA oraz ZUS ZZA do nowych wzorów obowiązujących od 16 maja 2021r. System enova365 został przygotowany do obsługi nowej wersji programu Płatnik.
  • Umowy cywilnoprawne -na formularzu umowy cywilnoprawnej na zakładce Ogólne zostało dodane pole “Kod wykonywanego zawodu”, które może być aktualizowane. Kody zawodów uzupełnione w polu “Kod wykonywanego zawodu” będą wykazywane na deklaracjach zgłoszeniowych ZUS ZUA oraz ZUS ZZA.

  • Opłata cukrowa – została dodana funkcjonalność umożliwiającą generowanie sprawozdania CUK-1 w postaci pliku XML zgodnego z nowym opublikowanym wzorcemCUK-1(2).
  • Opłata cukrowa – dodano nowy wydruk Sprawozdanie OC, dostępny z listy faktur. Odpowiada on nowemu schematowi deklaracji CUK-1(2).