W dniu 17 września 2021 roku opublikowana została wersja enova365 oznaczona numerem 2106.3.6. W wersji udostępniono mechanizmy dotyczące zmian w przepisach prawa w modułach Handel oraz Księgowość.

  • Umożliwiono wystawianie faktur zakupu z unijnymi stawkami VAT. W tym celu dodano w definicji dokumentu opcję “inicjalizatora stawki” Zakupu dla kraju. Dokumenty zakupu z zagranicznymi stawkami VAT nie trafiają do rejestru VAT i muszą w związku z tym mieć przypisaną odpowiednią ewidencję, która to zapewnia.
  • Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1163) udostępniono możliwość przygotowania deklaracji VIU-DO(1), która dedykowana jest do rozliczenia w procedurze OSS. Rozwiązanie pozwoli generować deklarację na podstawie dokumentów wystawionych w procedurze OSS, wysłanie eDeklaracji w wersji roboczej i ostatecznej, a także sporządzenie wydruku deklaracji. Pierwszą deklarację VIU-DO(1) należy złożyć rozliczając się za III kwartał 2021 r. do 31 października 2021 r.
  • Udostępniono możliwość ewidencjonowania oraz księgowania dokumentów zakupu na zagranicznej stawce podatku VAT. Funkcjonalność pozwala na rejestrowanie dokumentów o Typie: Zakup z elementami VAT na zagranicznej stawce VAT wprowadzonej w konfiguracji (Narzędzia/Opcje/Ewidencja VAT/Definicje stawek VAT) i w walucie kraju stawki. Wartości w walucie obcej na elementach VAT przeliczane są na PLN w polach: WartoscKsi.Netto, WartoscKsi.VAT, WartoscKsi.Brutto. Dokumenty zakupu na zagranicznej stawce podatku VAT nie tworzą zagranicznego rejestru VAT. Dodatkowo zabezpieczono system, aby takie dokumenty nie były brane pod uwagę w krajowych rozliczeniach VAT (Rejestr VAT oraz deklaracje). Funkcjonalność została dodana zarówno po stronie obszaru księgowego jak i obszaru handlowego.
  • W schemacie księgowym dla deklaracji rozliczeniowej dodano możliwość wyboru w trybie uproszczonym warunku na Typ deklaracji rozliczeniowej: VIU-DO. Nowy element jest dostępny dla całego schematu oraz dla pozycji schematu księgowego dla przedmiotu księgowania: Deklaracja oraz Płatności.
  • Zmieniono działanie przycisku Oblicz dostępnego na liście Analizy baz danych. Dotychczas, przycisk uruchamiał obliczanie danych dla wszystkich pozycji na liście, po zmianie wyliczenia wykonują się tylko dla zaznaczonych pozycji. Zmiana była niezbędna szczególnie w dużych instalacjach, w których ze względów wydajnościowych pożądane jest wyliczanie danych tylko dla zaznaczonych wierszy.