W dniu 27.04.2022 roku opublikowana została wersja systemu enova365: 2204.1.1. W wersji udostępniono nowe funkcjonalności systemu w obszarach: Sprzedaż i CRM, Finanse i Księgowość, Produkcja.