W dniu 19.04.2021 r. opublikowano nową wersję enova365 oznaczoną numerem 2104.0.0. Nowa odsłona zawiera mechanizmy dostosowane do zmian w przepisach w bieżącym roku. Ponadto dodano szereg nowych funkcjonalności.

  • Deklaracje CIT- 8 – zostały zaktualizowane formularze, wydruki i schematy eDeklaracji dla deklaracji CIT-8(30) oraz załączników: CIT-8/O(17), CIT-8/BR(8), CIT/8SP(5) oraz CIT/8S(5), CIT-IP(3) oraz CIT-WZ(2). Dodano także formularz, wydruk oraz schemat eDeklaracji dla nowego załącznika do CIT-8(30): CIT/KW(1) –„Informacja o przychodach, kosztach, dochodzie z przekształcenia oraz podatku należnym w związku z wyborem opodatkowania ryczałtem od spółek kapitałowych”.
  • Deklaracje CIT- 8 – na płatnościach generowanych z poziomu deklaracji CIT-8 poprzez czynność “Przygotuj płatność -podatek art. 24b” zmieniono domyślne ustawienie podmiotu płatności na: Krajowa Administracja Skarbowa Centrum Rozliczeniowe (KAS).
  • Deklaracje PIT – dodano nowe wersje deklaracji PIT-4R(12) oraz PIT-8AR(11) obowiązujące do przychodów osiągniętych po 1 stycznia 2021. W części D zwiększono ilość parametrów do 12, dotyczących przesunięcia terminu zapłaty podatku. Parametry dotyczące przesunięcia wpłaty są dostępne na formularzu deklaracji PIT-4R(12) oraz PIT-8AR(11) naliczanych za miesiąc grudzień.
  • e-Deklaracje PIT – udostępniono schematy do wysyłki nowych wersji eDeklaracji PIT-4R(12) oraz PIT-8AR(11), stosowanych za rok 2021 od dnia 16 kwietnia 2021.
  • Płatności dokumentów handlowych – zintegrowano program z terminalami płatniczymi obsługiwanymi przez serwis Polcard. Integracje enova365 obejmują tym samym działanie z terminalami Polcard/Paytel/PeP.
  • Panele BI – w celu skrócenia czasu wyliczania wskaźników i raportów na Panelach BI, przygotowano dodatkową funkcję korzystania z zapisanych wcześniej danych, które można generować cyklicznie. Przy użyciu tej czynności znacznie obniży się czas przetwarzania analiz.
  • Panele BI – w celu pogłębionej analizy danych na Panelach BI oraz Panelach BI formularzy, dodano nowe rodzaje parametrów, które umożliwiają bardziej szczegółowe filtrowanie danych (np. po datach oraz cechach indywidualnie zakładanych przez użytkownika). Pojawiła się również informacja, które filtry są aktualnie w użyciu.
  • Rezerwacje – został wprowadzony mechanizm rezerwacji surowców pod zlecenie, pozwalający na obsługę sytuacji, w której rozchód surowców z danego zlecenia realizowany jest wcześniej określoną dostawą towaru.
  • Zlecenie produkcyjne – z poziomu zlecenia produkcyjnego umożliwiono zapisanie szacunkowego kosztu wytworzenia, wyliczanego na podstawie ostatniej ceny zakupu surowców oraz planowanego czasu operacji.