W dniu 20 października 2021 roku opublikowana została wersja enova365 oznaczona numerem 2110.1.2. W nowej odsłonie udostępniono funkcjonalności systemu enova365 w obszarach: Produkcja, Praca Zdalna, Kadry Płace, Finanse i Księgowość, Business Intelligence oraz Procesy.

 • Konsola produkcyjna jako narzędzie dla pracowników produkcji zawiera komplet danych w jednym miejscu, a są to m.in informacje o kodzie i nazwie operacji, numerze zlecenia, czy ilości do wykonania. Operator Konsoli produkcyjnej ma m.in. możliwość zarejestrowania czasu rozpoczęcia operacji, podglądu załączników, podglądu przypisanych do operacji surowców i produktów, a także wystawienia dla operacji dokumentów rozchodu surowców RWP i przyjęcia produktów PWP.
 • Umożliwiono zgłaszanie awarii powiązanej z zasobem produkcyjnym, oraz możliwość konwersji zarejestrowanej Awarii na Zlecenie Serwisowe. Zgłaszanie awarii możliwe jest także z poziomu Konsoli Produkcyjnej.
 • W schemacie księgowym dla sprzedaży zbiorczej wprowadzono zmiany:
  • dla przedmiotu księgowania: Pozycje handlowe sprzedaży zbiorczej dodana została możliwość wyboru w trybie uproszczonym warunku na typ towaru, magazyn oraz cechę dokumentu handlowego,
  • usunięto przedmiot księgowania Informacje o pozycjach dokumentu
  handlowego, który nie miał zastosowania dla tego typu schematu
  księgowego.
  Wprowadzone zmiany mają na celu usprawnienie tworzenia schematów księgowych dla dokumentów sprzedaży zbiorczej.
 • Udostępniono Deklarację DEK-R. Jest to deklaracja roczna wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – rozliczenie wpłat.
 • Udostępniono raport “Zestawienie Z-14”. Jest to sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w administracji publicznej i innych jednostkach.
 • enova365 została zintegrowana z terminalami płatniczymi obsługiwanymi przez serwisy Elavon oraz eService.
 • W dodatku udostępniono funkcjonalność obsługi towarów wariantowych w komunikacji z platformami Magento, PrestaShop oraz WooCommerce.
 • Dodano nowe modele danych w obszarze gospodarki magazynowej oraz zamówień zakupu i sprzedaży. Umożliwiają m. in. analizę bilansu stanu towarów, braków towarowych, wiekowania towarów w przedziałach czasu, planowania zakupów oraz średnich cen zakupów względem dostawców.

Praca zdalna

 • Udostępniono funkcjonalność pozwalającą na tworzenie relacji pomiędzy wykonywanymi zadaniami. Sekcja „Zadania powiązane” pozwala na określenie relacji: „Zadanie powiązane”, „Zadanie poprzedzające” oraz „Zadanie następujące”. Dzięki zastosowaniu relacji użytkownik otrzymuje informację o tym w jakiej kolejności mają być wykonywane poszczególne zadania.
 • Udostępniona została funkcjonalność pozwalającą na komentowanie zadań. Tym samym można wprowadzać swoje uwagi do wykonywanych zadań i prowadzić dyskusje ze wskazanymi użytkownikami.