W dniu 22.07.2021 opublikowana została wersja 2104.3.8 enova365. Udostępniono w niej nowe mechanizmy obsługujące pliki JPK_V7, zgodnie z uchwalonymi zmianami przepisów prawa, które obowiązują od 1 lipca 2021.

Zmiany dotyczące JPK_V7

W związku ze zmianami prawa od 1 lipca 2021 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r. poz. 1179):

  • Zaktualizowano opisy grup towarowych VAT (kodów GTU).
  • Na formularzu procedury VAT w konfiguracji Ewidencja VAT/Procedury VAT umieszczono pole Blokada. Algorytm zablokowanej procedury nie wylicza się dla dokumentów handlowych i dokumentów ewidencji oraz nie podpowiada w czynnościach dotyczących procedur VAT.
  • Została wprowadzona dodatkowa weryfikacja podczas naliczania JPK_V7M i JPK_V7K , czy w pliku występują zniesione od 1 lipca oznaczenia procedurami MPP oraz SW.
  • Umożliwiono wprowadzenie metody powstania obowiązku VAT wg dowolnej daty bez wskazywanie daty. Dotychczas nie było takiej możliwości, zawsze wymagane było podanie daty. Pozwala to na elastyczne kierowanie elementami VAT do rozliczenia w odpowiednich okresach, np. w szczególnych przypadkach rozliczania VAT w procedurze marży, w których elementy VAT związane z zakupem mają być wykazywane w JPK_V7 w okresach w których nastąpiła sprzedaż, w wartości zakupu proporcjonalnej do sprzedaży.