Kategoria: enova365

W dniu dzisiejszym została opublikowana wersja 2003.0.0. enova365, która zawiera dwa pakiety zmian wynikających ze zmian w przepisach:
Pierwszy dotyczy modułu Kadry Płace enova365 i jest związany ze specustawą z dnia 2 marca 2020 r. – zawiera rozwiązania związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Drugi zakres zmian dotyczy modułów Księgowych i Handlowego w związku z nowym sposobem ewidencji dokumentów VAT.

Ważna informacja: wersja ta dotyczy przede wszystkim Klientów, którzy posiadają moduł Kadry Płace.
Najważniejsza zmiana funkcjonalna wersji 2002.1.1, to obsługa nowej metryki w programie Płatnika, związanej z wprowadzeniem “Małego ZUS-u”.

Wersja 2001.0.0 zawiera nowe formularze, wydruki oraz schematy eDeklaracji dla deklaracji pracowniczych podatku PIT oraz deklaracji podatku CIT obowiązujących od 01.01.2020 do rozliczeń podatku za rok 2019. W opublikowanej wersji zaktualizowano również wzorce wydruków deklaracji GUS.

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to dobrowolny, prywatny system długoterminowego oszczędzania. Zasady tworzenia i funkcjonowania Pracowniczych Planów Kapitałowych reguluje ustawa z 4 października 2018 roku realizowana w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.