Kategoria: enova365

W dniu 21 stycznia 2021 roku opublikowana została wersja enova365 oznaczona numerem 2112.3.5, która umożliwia przeliczenie zaliczki podatku zgodnie z zasadami opisanymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

W dniu 20 października 2021 roku opublikowana została wersja enova365 oznaczona numerem 2110.1.2. W nowej odsłonie udostępniono funkcjonalności systemu enova365 w obszarach: Produkcja, Praca Zdalna, Kadry Płace, Finanse i Księgowość, Business Intelligence oraz Procesy.

Dnia 19.08.2021 r. została udostępniona nowa wersja enova365 o numerze 2106.1.3. Wersja dotyczy głównie zmian w przepisach obejmujących moduły Księga Handlowa, Księga Podatkowa oraz Ewidencja Ryczałtowa w przypadku, jeśli dany podmiot rozlicza podatek VAT. W wersji udostępniono deklarację IOSS VAT e-commerce.

Od 17 maja dostępna jest nowa wersja oprogramowania enova365. W nowej odsłonie, najważniejsze zmiany dotyczą: aktualizacji deklaracje CIT, deklaracje ZUS oraz formularz umów cywilnoprawnych. Dodatkowo w module handel wprowadzono zmiany dotyczące opłaty cukrowej.