W dniu 13.05.2022 roku opublikowana została wersja systemu enova365: 2204.2.2. W wersji udostępniono nowe funkcjonalności systemu w obszarach: Handel, Finanse i Księgowość, Kadry i Płace

Pracownicy eksportowi:

  • W związku z wprowadzeniem nowej funkcjonalności “Pakiet mobilności (kierowcy)” nastąpiły zmiany w funkcjonalności “Pracownicy Eksportowi”, dlatego prosimy o kontakt w celu zaktualizowania konfiguracji. Bez dokonania aktualizacji konfiguracji funkcjonalność nie będzie działała właściwie.
  • Zmodyfikowano naliczanie wypłat w przypadku, gdy pracownik oznaczony jako kierowca z pakietem mobilności miał wypłaconą pierwszą wypłatę w miesiącu bez uwzględniania diet.
  • Umożliwiono naliczenie wypłaty ze składkami na fundusz emerytur pomostowych (FEP) dla pracownika oddelegowanego do pracy za granicę.

Pakiet mobilności kierowcy:

  • Dodano nową funkcjonalność “Pakiet mobilności (kierowcy)”. Funkcjonalność umożliwia ewidencjonowanie oraz rozliczanie kierowców oddelegowanych za granicę w ramach tzw. Pakietu Mobilności.
  • Deklaracja CIT-8: Zmieniono sposób pobierania danych do deklaracji CIT-8 na formularzu 31.
  • Deklaracja CIT-ST: Dla eDeklaracji CIT-ST(8) przywrócono aktywność poprzedniej wersji schemy: 1-0E.
  • Praca na wielu bazach: W czynności “Zbiorcze dodawanie CIT-8” dodano możliwość zbiorczego dodawania deklaracji na najnowszym wzorcu formularza CIT-8(31).
  • e-Sklepy Konektor: Zdefiniowano zadanie globalne dla Harmonogramu zadań służące do automatycznego pobierania zamówień z platform Allegro.