Najnowsza wersja programu to przede wszystkim dostosowanie modułów Kadry i Płace oraz Księgowość do zmian w przepisach prawa, jakie będą obowiązywać od 1 lipca 2022 roku w ramach Polskiego Ładu 2.0.

Podatek:

 • Zaktualizowane progi podatkowe zgodnie z nowymi przepisami: stawka podatku w pierwszym produ została obniżona z 17% do 12%,
 • Dla wypłat z datą 1 lipca 2022 lub późniejszą nie będzie wyliczana zaliczka podatku według zasad 2021.

Ulga podatkowa:

 • Zaktualizowano kwotę wolną od podatku. Dla wypłat od 1 lipca 2022 kwota ulgi podatkowej została ustalona na 300 zł miesięcznie,
 • Wyłączono naliczanie ulgi podatkowej dla klasy średniej,
 • Od 1 lipca 2022 kwota zasiłku macierzyńskiego będzie podlegała ulgom podatkowym: duża rodzina, pracujący emeryt, dla powracających z zagranicy, do ukończenia 26 r.ż.

Składka zdrowotna:

 • Dostosowano naliczanie składki zdrowotnej osoby współpracującej do nowych przepisów.

Koszty uzyskania przychodu:

 • Możliwość zablokowania automatycznego czasu przepracowanego pobieranego do wyliczenia współczynnika kosztów autorskich wprowadzanych na zakładce Płace/Koszty autorskie,
 • Zablokowano możliwość ustawienia kosztów autorskich jednocześnie na zakładce Dane Podatkowe oraz Płace/Koszty autorskie.

PFRON:

 • Możliwość wyboru adresu email przekazywanego na deklaracje WND. Adres pełnomocnika można wprowadzić w konfiguracji Narzędzia/Opcje/Kadry i Płace/PFRON – dane pełnomocnika. Dodatkowo w konfiguracji Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/PFRON dodano pole Email PFRON.
 • Przypominamy, że od 1 lipca 2022 deklaracje WND wraz z załącznikami INF-D-P należy po wyeksportowaniu z enova365 zaczytać do SODIR On-Line.

Deklaracje PIT:

 • W związku z nowymi przepisami w rozliczeniach podatku PIT wg zasad ogólnych od 1 lipca 2022 r. obniżono pierwszy próg skali podatkowej z 17% na 12%, ulgę podatkową ustalono na poziomie 3600 PLN oraz wycofano możliwość stosowania ulgi na klasę średnią,
 • W rozliczeniach podatku PIT liniowego od 1 lipca 2022 r. wprowadzono możliwość odliczenia składki zdrowotnej do wysokości 8700 PLN rocznie od podstawy opodatkowania,
 • Dodane zostały nowe formularze “Zaliczka podatku dochodowego wg skali” oraz “Zaliczka podatku dochodowego liniowego”. Do zmian dostosowano również odpowiednie wydruki,
 • Na formularzu Zaliczka podatku dochodowego liniowego dodano sekcję umożliwiającą odliczenie składki zdrowotnej,
 • Dodano nowy formularz “Ryczałt” w związku z możliwością odliczenia skłądki zdrowotnej od podstawy opodatkowania do wysokości 50% zapłaconej składki zdrowotnej. Dostosowano również odpowiednie wydruki.

Uwaga! Naliczanie zaliczek według nowych zasad należy realizować już od zaliczek przygotowywanych w lipcu za czerwiec lub II kwartał. Podczas naliczania korekt zaliczek za okresy do maja 2022 roku należy stosować formularze
“Zaliczka podatku dochodowego liniowego (do 31.05.2022)” ,
“Zaliczka podatku dochodowego liniowego (do 31.05.2022)” , “Ryczałt (do 31.05.2022)”.