enova365 2212.3.8 to kolejna wersja systemu, w której wprowadzono lub zmieniono działanie funkcjonalności związanych ze zmianami w przepisach obowiązujących od 2023 roku. Zmiany dotyczą m.in. obowiązku autozapisu do PPK pracowników od marca 2023 r., deklaracji CIT, obsługi kontrahentów z tzw. Grup VAT.

  • Deklaracja Intrastat – zaktualizowano wartości w słowniku kodów dostaw Intrastat,
  • Partie i zasoby – poprawiono wskazywanie partii i zasobów w relacji, gdy na dokumencie podrzędnym ustawiono Wymuszony wybór partii i zasobu,
  • Inwentaryzacja – poprawiono generowanie INWND i INWST dla inwentaryzacji, gdzie zapisy dla towarów były ze wskazaniem partii oraz bez.
  • PPK – na liście pracowników w czynnościach dodano operację seryjną Operacje PPK/Automatyczne wznowienie uczestnictwa. Operacja ta umożliwi seryjne wygenerowanie Deklaracji uczestnika typu Wznowienie automatyczne odprowadzania składek PPK dla pracowników, którzy wcześniej złożyli deklarację rezygnacji, a teraz automatycznie mają być ponownie zapisani do programu PPK. Zgodnie z przepisami dotyczącymi autozapisu do PPK, pracodawca ma obowiązek wznowić wpłaty do PPK za pracowników, którzy złożyli wcześniej deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK,
  • PPK – funkcja seryjnego autozapisu została poprawiona tak, aby po jej wywołaniu na kartotece pracownika, który miał wprowadzoną tylko datę rezygnacji z PPK zmieniana była nie tylko data Data wznowienia naliczania składek, ale również Data zgłoszenia uczestnika,
  • Praca Zdalna dodano nową strefę czasu pracy Praca zdalna okazjonalna,
  • Wskaźniki – zaktualizowano wskaźniki obowiązujące od 01.03.2023 r. dotyczące wynagrodzeń.
  • Deklaracja CIT-8 – zaktualizowano formularze, wydruki, schematy eDeklaracji CIT-8(32), oraz załączników CIT-8/O(18), CIT-8/BR(9), CIT-IP(4), CIT-WZ(3), CIT_KW(3). Nowe formularze dotyczą osiągniętych przychodów, dochodów, poniesionych strat po 01.01.2022r. UWAGA! Pracownicy, którzy w trakcie roku generowali zaliczki w oparciu o CIT-8(31) powinni podczas przejścia na wersję 32 sprawdzić poprawność wyliczenia wartości w kolejnych polach deklaracji oraz w załącznikach.
  • Grupy VAT – dostosowano mechanizmy weryfikacji kontrahentów w wykazie podatników VAT na potrzeby obsługi grup VAT.
  • Deklaracje PIT – poprawiono prezentację danych w polach Przychód razem narastająco, Składki na ubezpieczenia społeczne narastająco w formularzu zaliczki na podatek ryczałtowy Ryczałt.