Wersja 2210.3.8 zawiera głównie zmiany dotyczące przepisów związanych z modułem Kadry Płace. Wszystkie te zmiany będą obowiązywać od nowego roku 2023, ale część z nich może być już użyteczna dla osób, którzy korzystają z modułu Kadry Płace już teraz.

Ulga podatkowa – Umożliwiono rozliczenie częściowej kwoty wolnej od podatku od stycznia 2023 r. Na kartotece pracownika dodano parametr Ulga podatkowa, gdzie można wybrać opcję według oświadczenia pracownika: 1/12, 1/24 lub 1/36 kwoty zmniejszającej podatek.

Deklaracja PIT – dostosowano “Bilans otwarcia deklaracji PIT” do wersji PIT-11(29).

Deklaracja PIT – dodano nowy wzorzec formularza dla deklaracji PIT-8C w wersji 11 oraz wydruk.

Deklaracje PIT- Dostosowano wysyłkę eDeklaracji PIT-8C(11), PIT-8CZ(11), PIT-11(29), PIT-RZ(21) do oficjalnych schematów.

Wskaźniki – Zaktualizowano wskaźniki wynagrodzeń (m.in. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w poprzednim kwartale, minimalne wynagrodzenie uczniów oraz młodocianych przyuczanych do wykonywania pracy, podstawy składek dla osób prowadzących działalność gospodarczą i inne).

Wskaźniki – Zaktualizowano wskaźniki najniższego wynagrodzenia oraz minimalnej stawki godzinowej.

PIT-4R – Poprawiono wykazywanie na deklaracji kwoty pobranego podatku do przekazania do Urzędu Skarbowego w wybranych scenariuszach.

Wersja platynowa: Import z PUE – dodano możliwość importu automatycznego nieobecności z PUE bez konieczności logowania się operatora do portalu PUE ZUS.

Dokumenty handlowe – dodano w konfiguracji firmy pole EORI, którego zawartość pojawia się na wydrukach handlowych, jeśli kontrahent jest oznaczony jako eksportowy.

Relacje dokumentów – rozszerzono konfigurację w zakresie możliwości dodawania istniejących dokumentów w relacji (osobne parametry dla dokumentów podrzędnych i nadrzędnych).

Gospodarowanie odpadami – umożliwiono wskazanie, czy odpad, którego wytworzenie rejestrujemy w BDO, powstał w instalacji, czy poza nią.

Delegacje (PWS) – zaktualizowano stawki rozliczeniowe diety i limitu na nocleg dla delegacji zagranicznych obowiązujących od 29.11.2022 r. oraz stawki diety i limitu na nocleg krajowej obowiązującej od 01.01.2023 r.