Wersja 2210.2.2 systemu enova365 jest wersją rozwojową. Udostępnione zostały nowe funkcjonalności w obszarach: BI, Sprzedaż i CRM, Handel i Magazyn, Kadry i Płace, Finanse i Księgowość, Procesy, Projekty i usługi, Produkcja, Systemowy.

Udostępniony również został nowy moduł – Nieruchomości.

Nowy moduł enova365 Nieruchomości


Moduł umożliwia zautomatyzowanie części procesów związanych z zarządzaniem nieruchomościami. Wpływa to na zwiększenie ergonomii pracy i dostarcza informacje analityczne, dotyczące grupy środków trwałych: gruntów, budynków i budowli.
 • Możliwość rejestracji nieruchomości o różnym typie,
 • Możliwość rejestracji zdarzeń zaplanowanych oraz incydentalnych, takich jak: badania techniczne, przeglądy, ubezpieczenia, kontrole, awarie, itp.
 • Ewidencjonowanie m.in. odczytów liczników mediów,
 • Rejestracja umów najmu oraz przechowywania informacji o zmianach w zakresie przeznaczenia oraz powierzchni użytkowej,
 • Możliwość rejestracji polis ubezpieczeniowych związanych z obiektem oraz szkód związanych z daną polisą.

Najważniejsze zmiany w wersji 2210.2.2:

 • Udostępniono funkcjonalności umożliwiające zarządzanie gospodarką odpadami (BDO), m.in. oznaczanie kartoteki towaru jako Odpad, dodano definicje dokumentów służące do gospodarowania odpadami (wytworzenie, przekazanie), możliwość rejestracji karty ewidencji odpadu (KEO) oraz karty przekazania odpadu (KPO). Przygotowano słownik kodów BDO oraz integrację enova365 z bazą BDO.
 • Udostępniono nowe funkcjonalności obsługujące Krajowy System e-Faktur. Wprowadzono m.in. opcjonalne umieszczenie numeru KSeF na wydruku faktury sprzedaży i zakupu, obsługę wielu kont KSeF przy wysyłaniu i pobieraniu faktur.
 • Dodano nową czynność “Sprawdź pokrycie” na liście dokumentów zleceń produkcyjnych,
 • Dodano nową listę: “Rozliczenie zleceń” – można na niej sprawdzić zestawienie kosztów oraz wystawionych dokumentów rozchodów do wybranego zlecenia produkcyjnego.
 • Udostępniono nowe możliwości analizy danych z obszaru kadrowo-płacowego, m.in. analiza bilansu czasu pracy, analiza kwot i składników wynagrodzeń w kontekście firmy, wydziałów i pracowników, analiza fluktuacji i przyczyn zwolnień oraz szczegółowe analizy nieobecności.
 • Kontrahent: dodano możliwość importu danych adresowych z geoportal.gov.pl.
 • EMAIL: zmieniono sposób wysyłania wiadomości z załącznikiem, gdy dokument był generowany w dwóch częściach, dodano nowy mechanizm oznaczania statusu wysłania maila dla dokumentów handlowych.
Zobacz ulotkę