W dniu 11.02.2022 roku został opublikowana wersja enova365 oznaczona numerem 2112.5.7. W nowej odsłonie zostały zawarte mechanizmy obsługujące kolejną część zmian w przepisach obowiązujących w 2022 roku.

  • Dodano nową wersję deklaracji PIT-8AR (12), która ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 01.01.2022 r.
  • Dodano nową kolumnę “Ryczałt kwota przychodu bez ZUS za poprzedni rok”, w której należy uzupełnić kwotę przychodu pomniejszonego o składki ZUS dla właściciela opodatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, który złożył deklarację opłacania składki zdrowotnej na podstawie przychodu z ubiegłego roku.
  • Udostępniono nową wersję JPK_EWP(3) czyli strukturę logiczną postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych, dotyczącą Jednolitego Pliku Kontrolnego.
  • Umożliwiono dla właścicieli korzystanie ze zwolnień podatkowych wynikających z przepisów Polskiego Ładu (m.in z tzw. PIT-0 dla rodzin 4+) już na etapie obliczania zaliczek na podatek dochodowy (skala, liniowo, ryczałt).
  • Umożliwiono ustawienie domyślnej stawki ryczałtu dla dokumentów ewidencji sprzedaży bez VAT.
  • Dodano możliwość automatycznej predekretacji dokumentów sprzedaży z elementami VAT w walucie obcej do stawki ryczałtu wskazanej na elemencie VAT.
  • Udostępniono wydruk „Ewidencja miesięcznego przychodu ze sprzedaży” zgodny wzorcem z rozporządzenia MF dotyczącego ograniczenia handlu w niedziele.