Opublikowano nową wersję enova365 o numerze 2212.1.1, która zawiera kolejną (po wersji 2212.0.0) transzę nowych lub zmienionych funkcjonalności systemu związanych z nowymi przepisami.

Najważniejsze zmiany w wersjach 2212 to:

 • Deklaracje ZUS – zaktualizowano kody tytułów ubezpieczeń, kody podstawy prawnej do rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy lub stosunku służbowego,
 • Deklaracje PIT – dodano deklarację zbiorczą PIT-11Z w wersji 29 oraz dostosowano wysyłkę eDeklaracji PIT-11Z(29) do schematu XML opublikowanego na stronach Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych,
 • Zestawienie PIT-11 – dostosowano wydruk PIT-11 zestawienie do nowych informacji o ulgach podatkowych, aby ułatwić sprawdzanie deklaracji PIT-11 w wersji 29,
 • e-Deklaracje PIT – dostosowano wysyłkę Pit-4R(12), IFT-1(16), IFT-1R(16) do schematu XML opublikowanego na stronach Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych,
 • Podatek – możliwość naliczenia kwoty wolnej od podatku dla umów cywilnoprawnych, naliczenia zaniechania podatku dla przychodów z etatu, rozdzielenie naliczania zwolnienia z podatku dla etatu i umowy,
 • Ulga podatkowa – umożliwiono wspólne opodatkowanie z małżonkiem lub jako samotny rodzic wychowujący dziecko z uwzględnieniem naliczania zaliczki podatku w pierwszym progu podatkowym z potrąceniem ulgi podatkowej po przekroczeniu limitu; dostosowano algorytm wypłaty zleceniobiorcy do odliczenia kwoty wolnej oraz dostosowano formularz wypłaty umowy i formularz elementu wypłaty umowy,
 • Praca zdalna – dodano możliwość określenia okresu obowiązywania lokalizacji pracy zdalnej,
 • Import z PUE – dodano możliwość automatycznego importu nieobecności z PUE bez konieczności logowania się operatora do portalu PUE ZUS,
 • Oświadczenia i wnioski – dodano nowy wydruk Oświadczenie – PIT-2, dostępny z poziomu list kadrowo-płacowych w sekcji „Dokumenty”. Jest to druk PIT-2 w wersji 9, który stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od 01.01.2023r.
 • Deklaracja CIT-8E – udostępniono możliwość przygotowania deklaracji CIT-8E(2), dedykowanej do rozliczenia ryczałtu od dochodów spółek, tzw. CIT estoński,
 • Deklaracja CIT-8ST – udostępniono nowy formularz deklaracji CIT-8ST(1) wraz z ałącznikiem CIT/A. Dostosowano również eDeklarację oraz wydruk pomocniczy dla nowego formularza,
 • Ewidencja ryczałtowa – wprowadzono rozwiązanie dające możliwość ewidencjonowania przychodów i przygotowania wydruku pomocniczego dla ustalenia wartości podatku do zapłaty za dany okres,
 • Ewidencja VAT – dodano obsługę w jednej bazie wielu zestawów proporcji stosowanych przy rozliczeniach VAT – rozwiązanie może być stosowane: w grupach VAT do wprowadzania proporcji grupowych oraz proporcji członków grupy, w szczególnych przypadkach rozliczeń VAT, gdy w ramach jednej firmy wykorzystywanych jest wiele współczynników do różnych rodzajów działalności; rozszerzono filtrowanie na listach „Rejestr elementów VAT” oraz „Ewidencja elementów VAT”,
 • Obroty i salda – dodano nową listę: Porównanie sald BZ i BO (salda bilansu zamknięcia roku poprzedniego i bilansu otwarcia roku bieżącego),
 • KSeF – umożliwiono wysyłanie do KSeF faktur wystawionych w procedurze samofakturowania; przygotowano repozytorium plików pobranych z KSeF (mogą być zapisywane w bazie danych); umożliwiono tworzenie dokumentu handlowego lub dokumentu ewidencji z poziomu repozytorium KSeF, czyli listy pobranych z KSeF plików,