Kategoria: enova365

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to dobrowolny, prywatny system długoterminowego oszczędzania. Zasady tworzenia i funkcjonowania Pracowniczych Planów Kapitałowych reguluje ustawa z 4 października 2018 roku realizowana w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Uwaga! Wpis zawiera ważne informacje dla Klientów, którzy sporządzili e-sprawozdania wersją 15.3 enova365!
W wersji 15.3 ukazała się funkcjonalność wspierająca sporządzanie e-sprawozdań w formie zestawień oraz pliku XML. W wersji tej zostały stwierdzone następujące problemy…