W dniu dzisiejszym została opublikowana wersja 2003.0.0. enova365, która zawiera dwa pakiety zmian wynikających ze zmian w przepisach:

 • Pierwszy dotyczy modułu Kadry Płace enova365 i jest związany ze specustawą z dnia 2 marca 2020 r.
  W związku z obowiązująca ustawą z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych udostępnione zostały funkcjonalności umożliwiające prawidłowe ewidencjonowanie oraz rozliczanie nieobecności, nowe wydruki oraz nowy raport.
 • Drugi zakres zmian, związany jest z modułami Księgowymi i modułem Handel enova365. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. 2019 r. poz. 1988) enova365 została przygotowana do obsługi nowych zasad prowadzenia ewidencji VAT oraz nowego sposobu realizowania sprawozdawczości w podatku VAT w postaci plików JPK_V7M lub JPK_V7Kzawierających pozycje ewidencji VAT oraz dane zagregowane z deklaracji VAT-7.

Najważniejsze zmiany w enova365:

 • Specustawa „koronawirus” – mechanizmy:
  • Rozliczenie i ewidencja nieobecności związanej z zamknięciem placówki opiekuńczej dziecka do lat 8, za którą rodzicom przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy w wymiarze 14 dni
  • Udostępniono nowy wydruk “Polecenie pracy zdalnej”
  • Dodano raport “Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem – COVID-19”
 • Wskaźniki – zaktualizowano wskaźniki obowiązujące od 1 marca 2020:
  • Wysokość kwoty wolnej należności niealimentacyjnych egzekwowanych z zasiłków: 878,81 zł
  • Wysokość kwoty wolnej należności alimentacyjnych egzekwowanych z zasiłków: 532,61 zł;
  • Najniższa emerytura: 1 200,00 zł.
 • JPK – poszerzono zakres informacji rejestrowanych dla dokumentów VAT w Ewidencji dokumentów o:
  • Typ dokumentu VAT
  • Grupy towarowo-usługowe (tylko dla dokumentów Sprzedaż Ewidencja i VAT Marża Ewidencja)
  • Procedury VAT
 • Rozbudowano mechanizmy generowania i ewidencjonowania plików JPK
 • Dostosowano enova365 do integracji z nowym Web Services Ministerstwa Finansów
 • Wprowadzono nowe wersje deklaracji VAT-7(21)/VAT-7K(15) przeznaczone do przygotowania danych deklaracyjnych załączanych do plików odpowiednio JPK_V7M i JPK_V7K
 • Złe długi PIT i CIT – do enova365 wprowadzono mechanizmy ułatwiające określenie, które dokumenty podlegają korekcie z tytułu złych długów w podatku dochodowym.