W dniu dzisiejszym została opublikowana nowa wersja oprogramowania ERP enova365 o numerze 2006.0.0. Jest to duża wersja rozwojowa, zawierająca szereg zmian w poszczególnych obszarach.
Nowości dotyczą m.in:

 • Szablony kopiowania dokumentów – dodana została możliwość oznaczania dokumentów w ewidencji (typu: PK, sprzedaż, zakup) jako szablonów do kopiowania.
 • Czynność Sprawdź status kontrahentów dostępną na liście Rejestr VAT rozbudowano o możliwość sprawdzania wg. daty dokumentu lub daty rozliczenia VAT.
 • Dla Biur Rachunkowych: umożliwiono pobieranie i uzupełnianie danych obsługiwanej firmy na podstawie danych z GUS.
 • Integracja z WooComerce – dodano integrację z nową platformą e-commerce,
 • Dodano wydruk Nierozliczone faktury zaliczkowe dostępny na liście faktur sprzedaży.
 • Nowe wnioski: Do e-wniosków dodano kategorie dotyczące nieobecności, czasu pracy i PPK, takie jak: e-wniosek o delegacje, opiekę, urlop, ubezpieczenie członka rodziny, wydanie kopii dokumentacji pracowniczej, zmianę adresu, danych podatkowych, osobowych i rachunku bankowego,
 • PPK – w Pulpicie Pracownika dodano wniosek o dobrowolne przystąpienie do PPK dla osób powyżej 55 r.ż.
 • Poprawiono i zmodyfikowano wybrane wydruki kadrowe, m.in.: Wykorzystanie urlopów wypoczynkowych, ERP-7-kapitał początkowy, Zaświadczenie o zarobkach (szczegółowe), Ewidencja czasu pracy roczna (dodano godziny pracy i oznaczenia dni wolnych).
 • Panele Business Intelligence w wersji przeglądarkowej – dzięki panelom użytkownik uzyskuje dedykowany zestaw wskaźników, wykresów oraz raportów niezbędnych w codziennej pracy,
 • BI w Pulpitach ,
 • Nowe wizualizacje – dla obszaru Kadry i Płace udostępniono zestaw wizualizacji umożliwiających uzyskanie informacji w związku z pandemią.

Zmiany systemowe:

 • dodano możliwość importu kilku plików xml jednocześnie (z menu: Narzędzia),
 • w Organizatorze widoku listy na zakładce zapis dodano czynność Wczytaj ustawienia innego kontekstu.