Nowa wersja to przede wszystkim nowe formularze PIT-11, nowy mechanizm obsługi tzw. Podatku cukrowego i inne zmiany związane z nowymi przepisami obowiązującymi do 2021 r.

Uwaga! Wersja 2012.1.1 to wersja, w której poprawiony został błąd występujący w wersji 2012.0.0 polegający na tym, że do faktur wystawionych w relacji z zamówienia, taki dokument nie miał generowanych płatności.

  • Ewidencja ryczałtowa – Zaktualizowano stawki ryczałtu od 1.01.2021 na podstawie Ustawy z dnia 28.10.2020r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.
  • Opłaty za środowisko –Zaktualizowana tabela opłat za korzystanie ze środowiska w związku z obwieszczeniem Ministra Klimatu z dnia 9.09.2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2021.
  • Deklaracje PIT – Zaktualizowano wzorce formularzy i wydruków deklaracji PIT-11 obowiązujące od 18.11.2020 r. Nowe wzory należy stosować do przychodów uzyskanych od dnia 01.01.2020 r. (deklaracje: PIT-11(26), PIT-4R (10), PIT-8AR (9), PIT-11Z).
  • Zaktualizowano listę Urzędów Skarbowych.
  • Zaktualizowano wskaźniki obowiązujące od 1.01.2021 r.
  • Deklaracje ZUS – zaktualizowano kody ubezpieczenia zgodnie z rozporządzenie MRiPS z dnia 26.11.2020 r. – dodano tytuł ubezpieczenia dla kodu 0900, oraz zmodyfikowano tytuł ubezpieczenia dla kodu 2210.
  • Podatek cukrowy – Udostępniony został dodatek obsługujący podatek cukrowy zgodnie z ustawą z dnia 14.02.2020 r. Nowa oplata dotyczy firm, które sprzedają napoje słodzone i energetyczne. Kwota podatku ma być obliczania na podstawie zawartości cukru, kofeiny i tauryny na litr napoju, a dodatek umożliwia wyliczanie tej opłaty na dokumentach sprzedaży i generowanie odpowiedniego sprawozdania.