Najnowsza wersja enova365 to m.in. obsluga “Małego ZUS plus”, zaktualizowane struktury XML eDeklaracji PIT: PIT-36(27), PIT-36L(16) ORAZ PIT-28(22) obowiązujące dla rozliczeń roku 2019. Zachęcamy do zapoznania się z wszystkimi ważnymi zmianami.

Obsługa Małego ZUS Plus – udostępniono mechanizmy umożliwiające obsługę rozliczeń obniżonych składek ZUS dla osób prowadzących działalność, które będą korzystały z “małego ZUS plus”. W ramach enova365:

  • zaktualizowano wskaźnik “Współczynnik podstawy obniżonych składek”
  • dodano nowy wskaźnik “Maksymalna kwota przychodu mały ZUS plus”
  • dodano parametr “Kwota dochodu z poprzedniego roku”
  • zmieniono nazwę parametru “Podstawa składek na ubezpieczenie społeczne zależna od przychodu” na “Podstawa składek na ubezpieczenie społeczne zależna od przychodu/dochodu”.

System enova365 umożliwia tym samym rozliczanie w oparciu o programy „Mały ZUS” oraz „Mały ZUS plus”.

Wykaz podatników VAT – zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów z dnia 28.01.2020, enova365 została dostosowana do nowych mechanizmów weryfikacji kontrahentów i ich rachunków bankowych w oparciu o dane z Wykazu Podatników VAT.

Zawiadomienie ZAW-NR – w enova365 wprowadzono możliwość przygotowania i wydrukowania dokumentu ZAW-NR, który składają podatnicy, którzy dokonali zapłaty przelewem na rachunek, który nie figuruje w Wykazie Podatników VAT (Biała lista), w celu zabezpieczenia się przed konsekwencjami podatkowymi takiej zapłaty.

Sprawozdania finansowe – udostępniono możliwość przygotowania skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zgodnie z przepisami Ustawy z 26 stycznia 2018 r.o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw.

Obsługa JPK – przygotowano mechanizm generujący plik JPK_FA_RR(1).

Wydruki – ujednolicony został wygląd graficzny wszystkich wydruków dostępnych w enova365. Wszystkie stopki zawierają nazwę producenta, a także nazwę programu oraz numer wersji