Nowa wersja to przede wszystkim umożliwienie eksportu PIT-36L(17) o strukturze eDeklaracji oraz aktualizacja wskaźnika „Wysokość składki Fundusz Solidarnościowy”.

  • Deklaracje PIT – zaktualizowano strukturę XML eDeklaracji PIT-36L(17) obowiązującą dla rozliczeń roku 2020. Mechanizm umożliwiający sporządzanie rocznych rozliczeń podatku dochodowego PIT-36L w formie eksportu plików XML o strukturze eDeklaracji.
  • Wskaźniki – zaktualizowano wskaźnik “Wysokość składki Fundusz Solidarnościowy (pro-cent)”, który od 01.01.2021 wynosi 1,45%. Wysokość składki wykazywanej na deklaracji ZUS DRA jako sumę składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy nadal pozostaje w tej samej wysokości 2,45%.