W dniu 03.06.2020 opublikowana została wersja 2005.0.0 enova365, która zastępuje wersję 2004.0.1. z dnia 12 maja 2020 roku.

Zmiany w wersji dotyczą głównie obszarów Kadry Płace oraz Księgowość, w zakresie zmian wynikających z przepisów, ale również zawierają poprawki działania funkcjonalności zgłoszone z rynku do wersji, które opublikowano na przestrzeni ostatnich miesięcy.

Najważniejsze zmiany w wersji 2005.0.0

 • Webservice:
  • mechanizm integracji z bankiem Alior.
 • Jednolity Plik Kontrolny:
  • na podstawie wzorów opublikowanych 8.05.2020 na ePUAP zostały zaktualizowane struktury JPK_V7M i JPK_V7K ,
  • w wyniku połączenia w jednym pliku JPK danych z deklaracji VAT7/VAT7K oraz danych z ewidencji VAT poszerzony został zakres informacji na formularzu JPK_VAT w części Ogólne – rozwiązanie ułatwi sprawdzanie zgodności danych.
 • Odsetki:
  • od 29.05.2020 zaktualizowane zostały odsetki zgodnie z następującą specyfikacją:
   • Odsetki ustawowe: 3,6%
   • Odsetki ustawowe za opóźnienie: 5,6%
   • Odsetki maksymalne: 11,2%
  • kontrola odsetek maksymalnych została ograniczona do naliczania w trybach:
   • Ustawowe,
   • Ustawowe + Indywidualne,
   • Wskazane,
  • umożliwiono naliczanie odsetek podatkowych zgodnie z Art. 54. §1. pkt 5 oraz Art. 63. §1 Ordynacji podatkowej.
 • Aktualizacja wskaźnikow:
  • Opieka nad dzieckiem, zamknięcie placowki – koronawirus: 109 dni,
  • Opieka nad dorosłą osoba niepełnosprawna, zamknięcie placowki – koronawirus: 95 dni,
  • Okres stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii COVID-19: 14.03.2020…30.06.2020,
  • Przecietne miesięczne wynagrodzenie w poprzednim kwartale: 5 331,47,
  • Minimalne wynagrodzenie uczniów.
 • Pracownicze Plany Kapitałowe:
  • zmieniono wyliczenie kwoty wolnej dla uczestnikow PPK w czasie zawieszenie opłacania składek ZUS.
 • Zajęcia komornicze:
  • umożliwione zostało podwyższenie kwoty wolnej od zajęć o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny.
 • Przestój:
  • możliwość wyboru sposobu wyrównania do płacy minimalnej w przypadku wystąpienia wynagrodzenia postojowego.
 • PFRON:
  • zmieniono sposób wyliczania kosztów płacy na załączniku IBF-D-P do deklaracji WND w przypadku częściowego bądź całkowitego zwolnienia ze składek ZUS.