W dniu 22.10.2020r. została opublikowana nowa wersja enova365 oznaczona numerem 2010.0.1. Jest to duża wersja rozwojowa, zawierająca nowości w modułach: Kadry Płace, Handel, CRM, BI, Workflow oraz mechanizmy ogólnosystemowe. Jest to wersja wymagająca konwersji bazy danych. Najważniejsze zmiany to:

Pulpit Klienta Biura Rachunkowego – Funkcjonalność została uzupełniona o możliwość wystawiania faktur sprzedaży (samofakturowanie) i możliwość wprowadzania dokumentów zakupu i sprzedaży do ewidencji dokumentów. Udostępniono:

 • wprowadzanie dokumentów sprzedaży i korekt,
 • dodawanie kartotek towarowych i usługowych oraz oznaczanie ich niezbędne do pliku JPK_V7.
 • drukowanie dokumentów, przeglądanie przez użytkownika Pulpitu wprowadzanych danych na listach Faktury sprzedaży oraz Towary i Usługi,
 • zbiorcze przekazywanie dokumentów z załącznikami,
 • dodawanie podstawowych danych dokumentów wraz załącznikami,
 • uproszczony formularz Kontrahenta z możliwością wskazania rachunków bankiwych,
 • pobieranie kursów walut.

Osoby w Produkcji – moduł został rozbudowany o definiowanie osób, które mogą być przydzielane do operacji, operacji w technologii i operacji w zleceniach produkcyjnych.

Osoby zostały podzielone na listy osób wzorcowych i rzeczywistych. Do osoby można przypisać kompetencje, dzięki czemu osoby wzorcowe stanowią zestaw kompetencji wymaganych do realizacji danej operacji, a osoby rzeczywiste to pracownicy posiadające określone kompetencje.

 • Terminale płatnicze – Rozszerzono listę obsługiwanych terminali płatniczych o INGENICO z własną drukarką, obsługiwane przez PeP oraz PayTel.
 • Dokumenty handlowe – Umożliwiono wpisanie dodatkowych NIP-ów UE. Pozwala to na wystawienie dokumentów z zagranicznymi stawkami VAT, gdy podmiot jest zarejestrowany jako podatnik VAT w innym kraju UE.
 • Do dokumentu handlowego dodano dwie nowe kolekcje danych Kontrahenta, służące do przechowywania danych kontaktowych kontrahenta i odbiorcy (wykorzystywane rzez dodatki e-sklepy Konektor oraz Kurierzy).
 • Wskaźniki – funkcjonalność tooltipów dla wskaźników BI (wersja okienkowa i przeglądarkowa). Dzięki pojawiającym się informacjom po najechaniu kursorem na wskaźnik BI, użytkownik uzyska dostęp do precyzyjnej informacji np. w zakresie prezentowanej wartości, a także innych elementów opisowych wskaźnika.
 • e-wnioski Pracownicze – umożliwiono anulowanie wniosku o nieobecność z poziomu Pulpitu Pracownika. Zdefiniowano nowy wniosek o nazwie “e-wniosek o anulowanie nieobecności”, który pozwala na anulowanie nierozliczonej nieobecności.
 • Dodano nowe wnioski przypisane do kategorii “Związane z nieobecnościami:
  • e-wniosek o nieobecność usprawiedliwioną płatną,
  • e-wniosek o urlop bezpłatny,
  • e-wniosek o urlop macierzyński,
  • e-wniosek o urlop rodzicielski,
  • e-wniosek o urlop ojcowski.
 • Storno płacowe – rozbudowano algorytm storna placowego w celu obsłużenia korekt składek PPK i wypłat osób poniżej 26 roku życia.
 • PPK:
  • możliwość wygenerowania odrębnego pliku korekty składek PPK z dokumentu PPK,
  • możliwość przygotowania seryjnego deklaracji “Zmiana danych identyfikacyjnych uczestnika”,
  • możliwość naliczenia korekty składek PPK przez potrącenie/dodatek na kwotę wskazaną przez użytkownika,
  • dodano odrębny numer telefonu i adres e-mail do komunikacji z instytucją finansową PPK,
  • dodano przypomnienie o terminie przesłania deklaracji rezygnacji uczestnika PPK,
  • dodano weryfikator obniżonego procentu składki PPK pracownika, sprawdzający, czy wprowadzony procent mieści się w przedziale 0,5% – 2%.

Pulpit Klienta BR – nowy element DMS, który zawiera:

 • listę Dokumenty DMS, gdzie jest możliwość podejrzenia dokumentów DMS. Wyświetlane są dokumenty z rejestru Przychodzące w bazie Klienta BR,
 • listę Zadania oczekujące, wyświetlającą powiadomienia skierowanie do użytkownika Pulpitu Klienta BR w procesie BR – Pismo Kosztowe.

Pulpit Klienta BR – dodano widgety:

 • Dokumenty DMS pozwalający na podejrzenie dokumentów DMS z poziomu Pulpitu Klienta. Wyświetlane są dokumenty z rejestru Przychodzące w bazie Slave Klienta BR.
 • Zadania oczekujące, który wyświetla powiadomienia skierowane do użytkownika Pulpitu Klienta BR w procesie BR – Pismo Kosztowe.