Najważniejsza zmiana funkcjonalna wersji 2003.1.1, związana jest z pakietem ustaw z dnia 31 marca 2020 roku tzw. “Tarczy antykryzysowej”. Dotyczy ona przede wszystkim modułu Kadry i Płace oraz modułów Księgowych.

Zmiany w zakresie zasiłków:

 • wydłużono limit dodatkowego zasiłku opiekuńczego,
 • umożliwiono wypłatę wynagrodzenia chorobowego/zasiłku chorobowego dla osób, które zostały poddane obowiązkowi kwarantanny po dniu 14 marca 2020 r.
 • dla osób wykonujących zawód medyczny zatrudnionym w podmiocie leczniczym zasiłek chorobowy (100%) za okres kwarantanny naliczany jest od pierwszego dnia nieobecności.

Zmiany w zakresie badań lekarskich – automatycznie wydłużono okres ważności badań okresowych.

Zmiany w zakresie obsługi przestojów:

 • rozbudowany został mechanizm rozliczania przestojów opisanych w kodeksie pracy,
 • wprowadzono możliwość rozliczenia wynagrodzenia w trakcie przestoju ekonomicznego,
 • wprowadzono możliwość obniżenia wymiaru czasu pracy spowodowanego postojem ekonomicznym.

Zmiany w zakresie orzecznictwa o niepełnospawności:

 • odpowiednio wydłużone zostały terminy ważności orzeczeń o niepełnosprawności lub orzeczeń o stopniu niepełnosprawności,
 • zaktualizowano kwoty dofinansowań do wynagrodzeń dla osób niepełnosprawnych (PFRON, Deklaracja Wn-D wraz z załącznikami).

Zmiany w zakresie elastycznego czasu pracy:

 • możliwość ograniczenia nieprzerwanego odpoczynku dobowego /tygodniowego do odpowiednio 8 i 32 godzin,
 • możliwość okresowego wprowadzenia równoważnego czasu pracy dla wybranych pracowników,
 • w przypadku obniżenia wymiaru czasu pracy o 20% (nie więcej niż do pół etatu) odpowiednio weryfikowana jest wysokość otrzymywanego wynagrodzenia (zmodyfikowano procedurę przyrównania do minimalnej płacy).

Zapraszamy do zapoznania się z treścią specjalnej ulotki dotyczącej zmian wdrożonych w wersji 2003.1.1 w obszarze Kadr i Płac enova365:

Kadry i Płace enova365 2003.1.1.pdf