Kategoria: enova365

Uwaga! Wpis zawiera ważne informacje dla Klientów, którzy sporządzili e-sprawozdania wersją 15.3 enova365!
W wersji 15.3 ukazała się funkcjonalność wspierająca sporządzanie e-sprawozdań w formie zestawień oraz pliku XML. W wersji tej zostały stwierdzone następujące problemy…