Najnowsza opublikowana wersja systemu enova365 zawiera przede wszystkim nową funkcjonalność – mechanizm obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych.

W systemie enova365 wprowadzono funkcjonalności umożliwiające zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi, zgodnie z ustawą z 4 października 2018 roku. enova365 pozwala m.in. na:

 • Naliczanie składek w ramach PPK
 • Automatyczne przygotowanie deklaracji zgłoszeniowych do PPK
 • Ewidencjonowanie zatrudnionych ze względu na przystąpienie bądź rezygnację z uczestnictwa w PPK
 • Ewidencjonowanie środków gromadzonych z w ramach PPK z podziałem na źródła (pracownik, pracodawca, państwo, składki obowiązkowe, dobrowolne)
 • Integrację z portalem instytucji finansowej, z którą pracodawca podpisał umowę PPK

Od 1 lipca do Pracowniczych Planów Kapitałowych przystępują przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 250 pracowników.

Lista zmian w wersji 1906:

Finanse i księgowość:

 • Udostępniono nowe deklaracje VAT-9M
 • Dodatek Elektroniczne wyciągi bankowe rozbudowano o komunikację z WebService Millenet Banku Millennium S.A. oraz WebService Santander Bank Polska S.A.

Kadry Płace i HR:

 • Zaktualizowano przeciętne miesięczne wynagrodzenie w poprzednim kwartale : 4950,94 zł
 • Zaktualizowano minimalne wynagrodzenie uczniów: I rok: 198,04 II rok: 247,55 III rok: 297,06

Handel i magazyn:

 • enova365 Kurierzy –to nowy dodatek umożliwiający współpracę enova365 z systemami firm kurierskich. W wersji 1906 obejmuje współpracę z DHL oraz DPD.Dodatek pozwala m.in.na rejestrowanie przesyłek w systemach kurierów, zamawianie kurierów oraz śledzenie przesyłek, wszystko bezpośrednio z poziomu systemu enova365.
 • Integracja z platformą PEF (PlatformąElektronicznego Fakturowania)-to centralna platforma do odbierania i wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych dokumentów pomiędzy zamawiającymi a wykonawcami zamówień publicznych.W ramach integracji z PEF użytkownik wystawia dokument w systemie enova365 i wykonuje w nim odpowiednią czynność. enova365 komunikuje się z platformą PEF i wysyła do niej wystawiony dokument w odpowiednim formacie.

Business Inteligence:

 • Wprowadzono możliwość tworzenia wykresów grupowanych i skumulowano-grupowanych oraz zmian kolorystyki wizualizacji.
 • Dodano nowe analizy w obszarach handlowym, finansowym oraz kadrowo-płacowym.

Wraz z nową wersją producent oprogramowania enova365 udostępnił instruktażowy materiał merytoryczny poświęcony PPK – zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją:

http://www.enova365.cloud/instalatory/archiwalne/enova365_PPK_white_paper.pdf