W nowej wersji enova365 zaktualizowano formularze, wydruki oraz schematy eDeklaracji dla deklaracji VAT-7, VAT-7K i VAT-9M wg nowych wzorów obowiązujących od 1 listopada 2019.

Nowa wersja pozwala również na obsługę indywidualnych rachunków bankowych podatnika, które będą używane do płatności podatków VAT, CIT i PIT realizowanych począwszy od 1 stycznia 2020. Ponadto wersja zawiera kilka drobnych zmian w pozostałych obszarach systemu.

  • Deklaracje VAT – Zaktualizowano formularze, wydruki oraz schematy eDeklaracji dla deklaracji VAT-7 do wersji 20, deklaracji VAT-7K do wersji 14, oraz deklaracji VAT-9M do wersji 9.
  • Wprowadzono obsługę Indywidualnych rachunków bankowych, które będą używane na płatnościach wynikających z deklaracji VAT i CIT oraz zaliczkach podatku PIT-5 i PIT-5L generowanych po 31 grudnia 2019 r.
  • Zaktualizowano kwoty opłat środowiskowych.
  • Podatek PIT – Obsłużono naliczanie zaliczki podatku w miesiącu przekroczenia progu podatkowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami od 2020 roku. Zgodnie ze zmianą przepisów, od 2020 roku zaliczkę podatku ustala się w miesiącu przejścia z pierwszego do drugiego progu skali podatkowej według stawki 17 i 32 procent proporcjonalnie do wysokości wynagrodzenia.
  • Zaktualizowano wskaźniki kadrowo płacowe.
  • Zaktualizowano listę urzędów skarbowych.
  • APT -umożliwiono weryfikację okresu zatrudnienia pracowników tymczasowych dla jednego Klienta.