W związku z uchwaloną 4 lipca 2019 r. ustawą o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, enova365 została wyposażona w mechanizmy umożliwiające obsługę zerowej stawki PIT dla osób do 26 roku życia.

Ulgą objęte będą przychody młodego podatnika z pracy oraz z umów zlecenia do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 sierpnia 2019 i dotyczą Klientów, którzy posiadają moduł Kadry Płace oraz zatrudniają lub zatrudnią na umowę o pracę lub umowę zlecenie osoby, które nie ukończyły 26 roku życia .