Nowa wersja programu zawiera zmiany dotyczące wprowadzanego od 01.11.2019 r. obowiązku stosowania Mechanizmu Podzielonej Płatności dla transakcji dotyczących towarów i usług w większości dotychczas rozliczanych w procedurze odwrotnego obciążenia.

Nowa wersja zawiera również wiele nowych i zmienionych funkcjonalności w wybranych modułach.

Udostępnione zostały narzędzia umożliwiające obsługę Mechanizmu Podzielonej Płatności dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 zgodnie ze zmianą ustawy o podatku od towarów i usług.

Mechanizm Podzielonej Płatności dla określonych w załączniku towarów i usług będzie obowiązywał od 1 listopada 2019

  • Zaktualizowano wskaźniki kadrowo płacowe
  • Zaktualizowano listę Instytucji Finansowych – Pracownicze Plany Kapitałowe
  • Składka zdrowotna – dodano obsługe tytułu ubezpieczeniowego 1812 – Doktorant
  • Dodatek Pracownicy Uczelni – wprowadzono nowe nazewnictwo grup pracowniczych zgodnie z nowelizacją ustawy.

Wprowadzono mechanizm umożliwiający tworzenie korekt zbiorczych faktur sprzedaży i zakupu – możliwość korygowania wielu dokumentów źródłowych jednym dokumentem korygującym.