Uwaga! Opublikowana wersja 1905.0.1 zawiera liczne nowe funkcjonalności oraz zmiany istniejących mechanizmów w poszczególnych obszarach systemu. Najważniejsze zmiany opisano poniżej.

Business Intelligence

 1. Kolorowanie wskaźników z wykorzystaniem przedziałów danych.
 2. Nowe analizy z zakresu: CRM: raporty związane z leadami, transakcjami oraz aktywnymi zadaniami; Finanse: Analizy nierozliczonych płatności kontrahentów, analizy kont kosztowych zespołu 4 oraz 5 planu kont; Handel: Analizy prezentujące różne ujęcia trendu sprzedażowego, sprzedaży towarów w określonych regionach, dynamiki sprzedaży.

Finanse i księgowość

 1. Schematy księgowe –blokada pozycji schematu księgowego.
 2. Zestawienia księgowe –parametr “Nadrzędność wyrażenia nad sumą subpozycji”.
 3. Importy księgowe TXT –nowe warianty importu i aktualizacji danych kontrahentów i pracowników.
 4. Pulpit Klienta Biura Rachunkowego –nowa lista Obroty i salda.

Sprzedaż i CRM

 1. Opiekun(Wykonujący) projektu/etapu projektu.
 2. 2.Rozszerzenie integracji z GUS-BIR: pobieranie danych z GUS na Wizytówce, pobieranie danych o PKD kontrahenta.
 3. Data ostatniej weryfikacji kontrahenta z VIES/MF.
 4. Kwota dodatkowa na opisie analitycznym.
 5. Generowanie pliku iCalendar z Zadania CRM.

Kadry Płace i HR

 1. Wyliczenie kwoty wolnej od zajęć dla umów cywilnoprawnych będących podstawowym dochodem na utrzymanie rodziny.
 2. Automatyczne dodawanie do teczki pracownika dokumentów z wydruków: Kwestionariusz osobowy dla kandydata, Kwestionariusz osobowy dla pracownika.

Procesy

 1. Zastępstwa operatorów.