Wersja 2001.0.0 zawiera nowe formularze, wydruki oraz schematy eDeklaracji dla deklaracji pracowniczych podatku PIT oraz deklaracji podatku CIT obowiązujących od 01.01.2020 do rozliczeń podatku za rok 2019. W opublikowanej wersji zaktualizowano również wzorce wydruków deklaracji GUS.

Poniżej podajemy listę najważniejszych zmian w programie.

 • Wykaz podatników VAT – udostępniono możliwość weryfikacji rachunków bankowych w Wykazie podatników VAT za pomocą pliku płaskiego opublikowanego przez Ministerstwo Finansów.
 • Wykaz podatników VAT – umożliwiono weryfikację rachunków bankowych w Wykazie podatników VAT dla zaimportowanych wyciągów bankowych.
 • Nowe wzory deklaracji PIT – zaktualizowano wzory deklaracji PIT obowiązujące od 1.01.2020: PIT-4R (9), PIT-8AR (8), PIT-8C (10), PIT-11 (25), PIT-R (20), IFT-1 (15), IFT-1R (15), PIT-2 (6), PIT-2A (6), PIT-3 (6).
 • Zaktualizowano wskaźniki kadrowo płacowe od 1.01.2020:
  • waloryzacja podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętego do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego,
  • współczynnik podstawy obniżonych składek uwzględniany przy wyliczeniu ubezpieczeń społecznych dla osób prowadzących działalność gospodarczą,
  • kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek,
  • minimalna podstawa wymiaru składek dla osób prowadzących działalność gospodarczą,
  • prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie.
 • Pracownicze Plany Kapitałowe – udostępniono nowe elementy wynagrodzenia rozliczające podatek od składki PPK opłacanej przez Pracodawcę dla umów cywilnoprawnych innych niż umowa zlecenia.