W dniu 18 czerwca 2020 r. opublikowano Rozporządzenie w sprawie przedłużenia stosowania tradycyjnych kas rejestrujących.

Rozporządzenie MF z dnia 10 czerwca 2020 r. przedłuża terminy w których podatnicy mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, tj. termin obowiązkowej wymiany kas na urządzenia online został przesunięty:

 • z dnia 1.07.2020 r. na dzień 1.01.2021 r. dla podatników:
  • w branży hotelarskiej,
  • w branży gastronomicznej,
  • dla przedsiębiorców rejestrujących sprzedaż węgla, brykietu i podobnych paliw stałych przeznaczonych do celów opałowych;
 • z dnia 1.01.2021 r. na dzień 1.07.2021 r. dla podatników świadczących usługi:
  • fryzjerskie,
  • kosmetyczne i kosmetologiczne,
  • budowlane,
  • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
  • prawnicze,
  • związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej –wyłącznie w zakresie wstępu.

Treść Rozporządzenia MF znajdą Państwo w zakładce Pliki do pobrania oraz klikając w link: Rozporządzenie MF.