Przypominamy o obowiązku wymiany kasy fiskalnej na online do 30.06.2021 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem MF z dnia 10 czerwca 2020 r. przedłużony terminy, w którym podatnicy mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii mija 31.06.2021 r.

Oznacza to, że od 1.07.2021 r. część branży będzie miała obowiązek ewidencjonowania sprzedaży tylko na kasach online.

Kogo dotyczy obowiązek?

Do końca czerwca obowiązkiem wymiany kasy fiskalnej zostały objęte branże:

 • fryzjerskie,
 • kosmetyczne i kosmetologiczne,
 • budowlane,
 • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
 • prawnicze,
 • związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej –wyłącznie w zakresie wstępu.

Co to jest kasa online?

Kasy fiskalne online są urządzeniami posiadającymi stały dostęp do Internetu, co pozwala im na przesyłanie do Centralnego Repozytorium Kas (CRK), w formie elektronicznej, informacji z paragonów i raportów.

Ulga na kasę

Ulga na zakup kasy wynosi 90% cenny netto, jednak nie więcej niż 700 zł.

O zwrot mogą ubiegać się firmy, które:

 • mają obowiązek wymiany kasy na online i rozpoczną prowadzenie ewidencji sprzedaży na tej kasie.
 • do tej pory nie korzystały z ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej, ale zdecydowały się na prowadzenie takiej ewidencji na kasie online.

Czynni podatnicy VAT zwrot rozliczą za pomocą deklaracji VAT za okres, w którym zaczęli używać kasy lub w dowolnej deklaracji za późniejszy okres.

Bierni podatnicy składając wniosek do urzędu skarbowego, w którym została zarejestrowana kasa. Do wniosku należy dołączyć:

 • kopię faktury za zakup kasy,
 • kopię dowodu zapłaty należności za kasę,
 • kopię raportu fiskalnego miesięcznego – jako potwierdzenie prowadzenia ewidencji sprzedaży.

Do pobrania:

Wniosek o zwrot kwoty wydanej za zakup kasy rejestrującej

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020 r.