Zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima związane z przepisami:

 • Umożliwiono wyliczenie oraz wysyłkę deklaracji akcyzowej od wyrobów węglowych według nowego wzoru AKC-WW/ AKC-WWn obowiązującego od 01.01.2023 r.
 • Dostosowano wydruk świadectwa jakości paliw stałych do obowiązujących zmian w przepisach.
 • Wprowadzono możliwość naliczenia deklaracji CIT-8(32) wraz z nowym załącznikiem CIT/KW(3) na formularzu obowiązującym za rok 2022.
 • W związku ze zmianami w najmie prywatnym, który od roku 2023 opodatkowany jest ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, udostępniono możliwość naliczenia zaliczki na PIT-28 w Księdze Podatkowej i Księdze Handlowej.
 • Zaktualizowano wzór dokumentu elektronicznego do wysyłki deklaracji PIT-4R i PIT-8AR do systemu e-Deklaracje.
 • Dodano filtr informujący o pracownikach podlegających autozapisowi do Pracowniczych Planów Kapitałowych w marcu 2023.

W ramach automatycznych aktualizacji w styczniu udostępniono możliwość naliczenia i wysyłki deklaracji PIT-28(25), PIT-36(30), PIT-36L(19) wraz z załącznikami na formularzach obowiązujących za rok 2022.

Nowości Comarch ERP Optima 2023.2.1, które zasługują na szczególną uwagę:

 • Umożliwiono założenie konta na platformie Comarch Apfino i podpisanie umowy o windykację z Kaczmarski Inkasso bezpośrednio z poziomu programu Comarch ERP Optima. 
 • Umożliwiono odczytywanie skanów i zdjęć dokumentów magazynowych na liście Przyjęć Zewnętrznych przy pomocy usługi OCR. 
 • Udostępniono wydruki w formacie Comarch sPrint dla: Faktur sprzedaży, Paragonów, Wydań zewnętrznych, korekt do tych dokumentów oraz dla Rezerwacji Odbiorcy.
 • Dodano możliwość wystawienia ofert na platformie wszystko.pl od razu do sprzedaży (z pominięciem szkicu).
 • W konfiguracji wszystko.pl dodano możliwość wskazania domyślnych warunków dostawy, zwrotów, reklamacji i gwarancji dla nowych ofert.