Zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima związane z przepisami:

  • Wprowadzono zmiany w wyliczaniu wynagrodzeń wynikające z Polskiego Ładu obowiązujące od 1.01.2023 r. 
  • Dostosowano wydruk PIT-2 Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do nowego wzoru obowiązującego od 01.01.2023 r. 
  • Wprowadzono możliwość naliczenia i wydruku deklaracji PIT-8C(11) na formularzu obowiązującym za rok 2022.
  • Wprowadzono możliwość naliczenia i wydruku deklaracji rocznych PIT-28(25), PIT-36(30), PIT-36L(19) wraz z załącznikami na formularzach obowiązujących za rok 2022.

Nowości Comarch ERP Optima 2023.1.1, które zasługują na szczególną uwagę:

  • Rozbudowano integrację z platformą wszystko.pl o możliwość importu zamówień. Więcej informacji jak szybko i bezpłatnie wystawiać na sprzedaż swoje towary w internecie na stronie sprzedawca.wszystko.pl
  • Umożliwiono automatyczną synchronizację danych z Comarch Apfino, aby lepiej wykorzystać możliwości platformy dostarczającej faktoring, windykację oraz płatności online.
  • Umożliwiono dodanie zdjęcia na podstawie URL dla Comarch e-Sklep.
  • Umożliwiono wczytywanie faktur zakupu w języku angielskim za pomocą OCR na liście faktur zakupu.
  • Dodano możliwość konfiguracji skrzynki pocztowej dla kont Outlook 365 w oparciu o protokół OAuth2.

Więcej informacji dotyczących zmian na stronie firmy Comarch