Nowa wersja systemu Comarch ERP Optima została dostosowana do nowych przepisów związanych z pakietem VAT e-commerce, wprowadzeniem limitu urlopu dla pracowników młodocianych oraz możliwością księgowania dokumentów według wskazanych kodów JPK_V7.

Zmiany związane z przepisami:

 • Nowe funkcje związane z pakietem VAT e-commerce. Zmiany obejmują nowe stawki VAT dla kontrahentów unijnych, kartę kontrahenta oraz pozycje cennika, synchronizację z Comarch e-Sklep, jak również sposób wystawiania Faktur Sprzedaży w module Handel oraz ewidencjonowania dokumentów w Rejestrze VAT sprzedaży.
 • Dostosowanie deklaracje ZUS ZUA i ZUS ZZA do nowych wzorów obowiązujących od 16 maja 2021 r.
 • Możliwość wysyłki do systemu e‑Deklaracje deklaracji PIT-8AR i PIT-4R obowiązujących za rok 2021.
 • Dostosowanie wydruków Zaświadczenia płatnika składek Z-3/ Z-3a/ Z-3b do nowych wzorów opublikowanych na stronie zus.pl.
 • Możliwość utworzenia i wysyłki deklaracji dotyczącej opłaty od środków spożywczych wg wzorku CUK(2).

Inne nowości, które zasługują na szczególną uwagę:

 • Mechanizm sugerujący użytkownikowi które dokumenty wystawiane w programie ręcznie mogą być generowane automatycznie za pomocą funkcji faktur cyklicznych.
 • Możliwość uwarunkowania księgowania dokumentów według wskazanych kodów JPK_V7.
 • Możliwość seryjnego importu rachunków bankowych dla zaznaczonych kontrahentów z Wykazu podatników VAT.
 • Powiadomienia dla pracowników Biur Rachunkowych o wiadomościach od Klientów, które zostały przesłane na portal iKsięgowość24.
 • Przenoszenie do Rejestru VAT dokumentów z modułu Handel łącznie z powiązanymi dokumentami z Biblioteki dokumentów.
 • Funkcje kontrolujące poprawność danych wysyłanych do Comarch e-Sklep.
 • Nowe wydruki Eko paragonów i zwrotów do paragonów.
 • Możliwość seryjnej fiskalizacji dokumentów.
 • Naliczanie limitu urlopu wypoczynkowego dla pracowników młodocianych.
 • Możliwość wyliczania stażu pracy z wyłączeniem pokrywających się okresów nauki i zatrudnienia.
 • Naliczanie własnych elementów będących przychodem z tytułu PPK dla umów cywilnoprawnych.