Nowa wersja oprogramowania Comarch ERP Optima to przede wszystkim zmiany związane z przepisami m.in. naliczanie zaliczek CIT-8(30) dla spółek komandytowych oraz wysyłka plików JPK_EWP(2). Dodano kilka nowych funkcjonalności m.in. możliwość komunikacji drukarek fiskalnych przez sieć LAN.

Zmiany w nowej wersji związane z przepisami obejmują:

 • Możliwość naliczenia deklaracji rocznej CIT-8(30) na formularzu obowiązującym za rok 2020 wraz z jej wysyłką do systemu e-Deklaracje.
 • Możliwość naliczenia zaliczek na CIT oraz deklaracji CIT-8(30) dla spółek komandytowych, które zostaną objęte podatkiem CIT od maja 2021 r.
 • Zaktualizowanie wzoru dokumentu elektronicznego do wysyłki deklaracji PIT-28(23), PIT-36(28), VAT-UE(5) oraz VAT-UEK(5) do systemu e‑Deklaracje.
 • Możliwość przygotowania i wysłania pliku JPK_EWP(2) zawierającego zapisy z Ewidencji ryczałtowej, obowiązującego za okresy od 01.01.2021.
 • Możliwość naliczenia deklaracji rocznych PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11 na formularzach obowiązujących za rok 2021.

Nowości, które zasługują na szczególną uwagę:

 • Możliwość komunikacji Comarch ERP Optima oraz Comarch ERP Optima Detal z drukarkami fiskalnymi przez sieć LAN.
 • Możliwość wysyłki deklaracji CUK-1 z programu.
 • Rozbudowanie eksport i import cennika do arkusza Excel o parametry dotyczące Comarch e-Sklep, Comarch e-Sale.
 • Możliwość opisania zestawień Bilans i Rachunek zysków i strat dla organizacji pozarządowych, tak aby mogły być zaimportowane w aplikacji Comarch e-Sprawozdania.
 • Wprowadzenie zmiany w naliczaniu zaliczki podatku dla pracowników. Zmiana dotyczy przypadku przekroczenia rocznego limitu przychodów uprawniającego do skorzystania z ulgi dla młodych.
 • Dodanie nowego sposobu numeracji dokumentów w e-Teczkach pracowników.
 • Ułatwienie uruchomienia wymiany danych z Klientem przy wykorzystaniu Internetowej Wymiany Dokumentów (IWD) dla biur rachunkowych.