Najnowsza wersja oprogramowania Comarch ERP Optima w wersji 2020.0.1 została udostępniona przede wszystkim w związku z wejściem w życie zmian wynikających z nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz pozostałymi zmianami w przepisach prawnych.

Funkcjonalności związane ze zmianami w przepisach:

 • zmiany związane z obniżeniem progu podatkowego z 18% na 17%, podwyższeniem kosztów uzyskania przychodu oraz wyliczeniem zaliczek na PIT-36 z uwzględnieniem stawki 17,75%,
 • dostosowanie do Ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, na mocy której od 1.11.2019r. dla transakcji dokonanych pomiędzy przedsiębiorcami będącymi podatnikami, w przypadku towarów wskazanych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT należy stosować Mechanizm Podzielonej Płatności,
 • możliwość weryfikacji rachunków bankowych kontrahentów w udostępnionym przez Ministerstwo Finansów Wykazie Podatników VAT,
 • umożliwiono generowanie zapisów korekcyjnych związanych z zawiadomieniem VAT-ZD do poszczególnych miesięcy w przypadku kwartalnych deklaracji VAT-7K.

Inne nowości zasługujące na uwagę:

 • zwiększenie liczby znaków dla ustawianych haseł operatorów,
 • możliwość naliczania zajęcia wynagrodzenia z uwzględnieniem wszystkich wypłat pracownika w danym miesiącu,
 • możliwość importu/eksportu czasu pracy dla zleceniobiorców z/do arkusza Excel,
 • dodano możliwość blokady edycji czasu pracy za okres, w którym pracownik posiada naliczoną wypłatę etatową,
 • możliwość nadawania przesyłek za pośrednictwem InPost (Paczkomaty InPost, Allegro Kurier24 InPost, Allegro MiniKurier24 InPost),
 • automatyczne numerowanie dokumentów wewnętrznych w rejestrze VAT na podstawie numeru dokumentu pierwotnego,
 • możliwość liczenia ilości dni zwłoki od pierwszego dnia roboczego przypadającego po dniu wolnym w przypadku, gdy termin płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub sobotę,
 • umożliwiono wielokrotne dodawanie tego samego kontrahenta wraz ze wskazaniem dla niego różnych odbiorców na wzorcu faktur cyklicznych, dzięki czemu możliwe jest fakturowanie np. sieci sklepów.

Zachęcamy do zapoznania się z nowościami – Nowości i zmiany w wersji 2020.0.1