W dniu 21 stycznia 2021 roku opublikowana została wersja enova365 oznaczona numerem 2112.3.5, która umożliwia przeliczenie zaliczki podatku zgodnie z zasadami opisanymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

  • Przygotowano mechanizm do obsługi wynagrodzenia służący do korekty wypłat z tytułu etatu z pozycją na deklaracji PIT: “PIT-11 1/PIT-4R 1.
  • Umożliwiono rozliczenie kwoty wolnej od podatku na wypłacie niezależnie od progu podatkowego.
  • Umożliwiono naliczanie zaliczki podatku zgodnie z wytycznymi wprowadzonymi przez rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 07.01.2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
  • Umożliwiono naliczenie wypłat zgodnie z zasadami wprowadzonymi przez rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 07.01.2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Więcej szczegółów dotyczących przeliczenia podatku wg Rozporządzenia zostało opisanych pod linkami:

a) Jakie zmiany wprowadza Rozporządzenie w naliczaniu wypłat

b) Jak przeliczyć zaliczki podatku zgodnie z Rozporządzeniem