Nowa odsłona systemu Comarch ERP Optima to przede wszystkim obsługa zwolnienia z podatku dochodowego dla osób poniżej 26 lat oraz dostosowanie do pozostałych zmian w przepisach prawnych.

Nowości w wersji 2019.6.1 związane ze zmianami w przepisach:

  • obsługa zwolnienia z podatku dochodowego dla pracowników, którzy nie ukończyli 26 lat,
  • dostosowane wykazywanie na deklaracji ZUS RCA kwot finansowanych przez pracodawcę w ramach Pracowniczych Planow Kapitałowych,
  • dostosowano plik JPK_FA(2) do nowej struktury udostępnionej przez Ministerstwo Finansów, obowiązującej od 1 lipca 2019,
  • Wydruki Faktur dla Rolnika Ryczałtowego zawierające potrącenia na fundusze promocji produktów rolnych, dostosowano do ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno – spożywczych.