Opublikowana została nowa wersja programu enova365 – wersja rozwojowa 2404. W ramach wersji udostępniono nowe funkcjonalności oraz poprawki do modułów m.in.: BI, Handel, Księgowość, Kadry i Płace.

Systemowe

 • Interfejs użytkownika Zabezpieczono wysyłkę plików PDF zabezpieczonych hasłem pobieranym z danych zawartych w enova365.
 • Prawa Przywrócono możliwość wyboru indywidualnych praw dla zakładek dokumentów Środków Trwałych.

Sprzedaż i CRM

 • Kontrahent Dodano wyświetlanie informacji w logach systemu, jeśli podczas korzystania z czynności “Dane z GUS-BIR“, z poziomu listy kontrahentów, wystąpiły błędy.
 • e-mail W oknie wprowadzania nowej wiadomości email zmieniono ilość znaków możliwych do wprowadzenia w polach “DO”, “DW” oraz “UDW”. Do tej pory w polach tych można było wprowadzić maksymalnie 200 znaków, a w tym momencie limit ten został całkowicie usunięty.

Handel i magazyn

 • KSeF Dodano możliwość zdefiniowania listy tokenów powiązanych z kontem KSeF oraz nadawania uprawnień do wprowadzonych tokenów poszczególnym operatorom systemu.
 • Relacje dokumentów Poprawiono obsługę zasobów z zamówienia odbiorcy (ZO), jeśli dodano relację do dokumentu zamówienia wewnętrznego (ZW). Po powstaniu ZW w relacji do ZO, zasoby dokumentu ZO zostają zachowane do czasu realizacji wydania magazynowego.
 • Zamówienia i oferty Udostępniono możliwość zmiany magazynu źródłowego dla dokumentu zamówienia wewnętrznego (ZW).

Kadry Płace i HR

 • Podatek W kartotece pracownika w zakładce Kadry/Dane podatkowe, w sekcji “Naliczaj zwolnienie z podatku dla pracownika” pod parametrem “Naliczaj zwolnienie z podatku dla powracających z zagranicy” dodano pola:
  • “w latach od” – określa rok początkowy stosowania u pracownika zwolnienia z podatku dla powracających z zagranicy,
  • “w latach do” – określa rok końcowy stosowania u pracownika zwolnienia z podatku dla powracających z zagranicy.
 • Ulga podatkowa Dodano nowe typy progów podatkowych.

Finanse i Księgowość

 • Deklaracja IFT-2 W związku z opublikowaniem w dniach 16-17.04.2024 w Centralnym Repozytorium Wzorów Elektronicznych nowych wersji struktur xml eDeklaracji IFT-2(10) oraz IFT-2R(10), tj. wersji 3-0E, zaktualizowano strukturę eDeklaracji dla informacji przygotowywanych na formularzu IFT-2/IFT-2R(10). Zgodnie z objaśnieniami wzór stosuje się do przychodu (dochodu) uzyskanego od dnia 1 stycznia 2021.
 • Dokumenty Ewidencji Na dokumentach ewidencji typu zakup i sprzedaż dodano nagłówek KSeF.
 • Ewidencja dokumentów Poszerzyliśmy mechanizm pozwalający na wykrywanie duplikatów w ewidencji dokumentów o numer KSeF.

Business Intelligence

 • Modele danych Czynność “Usuń model z nadrzędnymi” została rozbudowana o możliwość usuwania tabel niestandardowych wraz z wszystkimi opartymi o nią elementami.
 • Narzędzia BI Utworzono nową czynność “Eksportuj z podrzędnymi” dającą możliwość wskazania wielu modeli danych jednocześnie.
 • Raporty przestawne Rozbudowano funkcjonalność ustawień układu Raportu przestawnego o możliwość zapisu filtrowania.