Opublikowana została nowa wersja programu enova365 – wersja rozwojowa 2310. W ramach wersji udostępniono nowe funkcjonalności oraz poprawki do modułów m.in.: BI, Handel, Księgowość, Kadry i Płace.

Business Intelligence

 • Merytoryczne – obszar CRM Wprowadzono zmiany w merytorycznych modelach danych z obszaru CRM. Dodano nowe raporty dotyczące liczby zadań oraz średniej liczby dni zaległych zadań w różnych ujęciach.
 • Merytoryczne – obszar księgowy Rozbudowano domenę BI_m_Zapisy na kontach_wszystkie o informacje o koncie syntetycznym (nazwa i symbol) dla każdego konta analitycznego na którym występuje zapis oraz o pole Typ2Konta – które wprost przypisuje informację czy konto jest bilansowe, wynikowe czy pozabilansowe.

Sprzedaż i CRM

 • e-mail Na liście deklaracji PIT-11, PIT-R, IFT-1, IFT-1R oraz IMIR,​ dodano możliwość podglądu informacji o przesłaniu deklaracji do klienta przy pomocy wiadomości email.
 • SMS Dodano obsługę wysyłania sms za pomocą bramki MultiInfo.

Handel i magazyn

 • Zamówienia i oferty Umożliwiono jednoczesną konfigurację na definicji zamówienia odbiorcy wariantu algorytmicznego i z subzasobami (czyli rezerwację ilościową oraz ze wskazaniem konkretnej dostawy).
 • Zamówienia i oferty Obsłużono anulowanie dokumentu korekty zamówienia. Ujednolicono anulowanie całego dokumentu korekty i anulowanie pozycji na korekcie zamówienia.
 • Terminale płatnicze W dodatku odpowiedzialnym za komunikację z terminalami płatniczymi dodano obsługę terminali, dla których płatności realizuje Bank PEKAO S.A.

Kadry Płace i HR

 • Podstawa chorobowego W związku ze zmianą komentarza ZUS do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa dostosowano zasady wyliczania do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych wynagrodzenia z umowy zlecenia zawartej z własnym pracodawcą lub wykonywanej na jego rzecz.
 • Nieobecności W konfiguracji programu w zakładce Kadry i płace/Kalendarze/Definicje nieobecności dodano definicję nieobecności o nazwie “Turnus rehabilitacyjny”.
 • Elementy wynagrodzenia W konfiguracji programu w zakładce Kadry i płace/Płace/Elementy wynagrodzenia dodano definicję elementu wynagrodzenia o nazwie “Wynagr. turnus rehabilitacyjny”, która należy do rodzaju “Nieobecność”.

Finanse i Księgowość

 • Złe długi VAT Udostępniono nowy parametr “Podmioty finalne” dla naliczania automatycznej korekty z tytułu złych długów VAT.
 • Deklaracje PIT Wprowadzono mechanizm pozwalający na naliczanie zaliczek kwartalnych dla podatku PIT wg skali i liniowo w sposób nie generujący należności w przypadku straty osiągniętej w kwartale.
 • Deklaracja VAT-7 Na formularzu deklaracji VAT-7(22) w sekcji D.3 dla kwot korekt rocznych VAT podatku naliczonego (P_44 – środki trwałe oraz P_45 – pozostałe nabycia) ustalanych przy opcji Korekta wg deklaracji, wprowadzono uszczelnienie podpowiadanych kwot, tak aby były pomijane kwoty dla elementów VAT zarejestrowanych z wykorzystaniem Parametrów rozliczeń (Narzędzia/Opcje/Ewidencja VAT/Parametry rozliczeń).

Systemowe

 • Interfejs użytkownika Zmieniono sposób definiowania pól wyświetlanych na zakładce Cechy dla dowolnego obiektu. Opcje Pokaż cechy i czynność Pola/Wyświetlane cechy, Pola/Wyświetlane pola zastąpiono opcją Organizuj formularz, o znacznie szerszych możliwościach.
 • Interfejs użytkownika Dla każdego obiektu w systemie umożliwiono definiowanie zastawów pól wyświetlanych na zakładce Dodatkowe (Cechy) oraz na zestawów wyświetlanych jako dodatkowe na zakładce Ogólne.
 • Interfejs użytkownika Dodano czynność Organizuj grupy, dostępną na listach. Pozwala ona na dodawanie i edycję cech grupujących oraz edycję ich słowników.