Opublikowana została nowa wersja programu enova365 – wersja rozwojowa 2306. W ramach wersji udostępniono m.in. rozbudowany interfejs użytkownika, moduł Flota.

Business Intelligence

 • Obsługa cech w BI Wprowadzono możliwość dodawania cech do modeli danych typu domena, raport oraz wskaźnik bezpośrednio z poziomu definicji cechy.
 • Merytoryczne – obszar handel Wprowadzono nowe raporty w obszarze handlowym, których podstawowym celem było zastąpienie szeregu pojedynczych wskaźników, które odnosiły się na sztywno do okresu, czy definicji dokumentu.
 • Analizy wielobazowe Udostępniono czynność Import modeli danych z XML wspomagająca pracę z zewnętrznymi bazami danych.

Sprzedaż i CRM

 • Kontrahent Zmieniono wyświetlane okno po wywołaniu funkcji Status w bazie VIES. Od teraz poza sprawdzeniem statusu istnieje możliwość kopiowania do schowka danych otrzymanych z bazy VIES.
 • Zadania i Zdarzenia Przywrócono alfabetyczną kolejność wyświetlania operatorów w filtrze “Prowadzący” oraz “Wykonujący na listach “Zadania”, “Zdarzenia” oraz “Aktywności”. Dzięki tej zmianie łatwiejsze będzie odnaleźć i wybrać pożądanego operatora.

Handel i magazyn

 • Kontrahenci Dodano nową opcję określania domyślnych warunków płatności za pomocą cechy. W konfiguracji Kontrahenci i urzędy/Ogólne/Domyślne warunki płatności/Domyślne warunki płatności wg cechy możemy wskazać cechę, która wskaże definicję płatności podczas tworzenia nowego kontrahenta.
 • Zamówienia i oferty Zmieniono działanie funkcji Sprawdź pokrycie (dla zamówień odbiorców).
 • KSeF Zablokowano możliwość eksportu faktur anulowanych do KSeF.
 • Inwentaryzacja Udostępniono prowadzenie inwentaryzacji magazynu według partii towaru (grup dostaw).

Kadry Płace i HR

 • Deklaracja PFRON Obsłużono wyliczanie dofinansowania z PFRON dla pracownika niepełnosprawnego, któremu wynagrodzenie jest wypłacane gotówką.
 • Umowa cywilnoprawna W celu łatwiejszego zarządzania czasem pracy i naliczania prawidłowych rozliczeń za godziny przepracowane, na formularzu umowy cywilnoprawnej w zakładce “Ogólne” w sekcji “Umowa” dodano parametr: “Kalendarz indywidualny”.
 • Deklaracje ZUS Umożliwiono podpowiadanie się odpowiedniego kodu przyczyny wyrejestrowania pracownika z ubezpieczeń na zakładce Etat/Wyrejestrowanie, w przypadku wprowadzenia na kartotece pracownika w zakładce Etat/Rozwiązanie umowy informacji o przyczynie wypowiedzenia umowy o pracę.

Finanse i Księgowość

 • Plan Kont Udostępniono w systemie nową funkcjonalność tworzenia słowników kontrolnych dla konta księgowego.
 • Plan Kont Dla kont księgowych dodano pola z informacjami o koncie syntetycznym.
 • Praca na wielu bazach Na formularzu bazy danych znajdującego się na liście „Analizy baz danych” dodano informację o wyliczonych zaliczkach właściciela na podatek ryczałtowy.
 • Ewidencja pojazdów Rozszerzono działanie naliczania kosztów poniesionych przy eksploatacji pojazdu o dokumenty typu Magazyn (rozchód wewnętrzny i zewnętrzny).

Systemowe

 • Rozbudowano i ujednolicono organizator cech grupujących wykorzystywanych na listach pomiędzy interfejsem przeglądarkowym i desktopowym.

Flota

 • Dodano w systemie nowy obszar o nazwie Flota. Służy on do zarządzania flotą samochodową firmy. Pozwala na gromadzenie informacji o posiadanych pojazdach, opiekę nad nimi oraz – w połączeniu z funkcjonalnościami obszaru Księgowość – szybkie rozliczanie przejazdów oraz wykonanych tras.