Opublikowana została nowa wersja programu enova365 – wersja rozwojowa 2304. W ramach wersji udostępniono m.in. nowe menu nawigacyjne, funkcjonalność Aktualności, możliwość rezerwacji stanowisk pracy w Pracy Hybrydowej, nowe funkcjonalności cyklicznych rozliczeń w module Nieruchomości czy rozbudowane wtyczki i obsługa procesów i powiadomień w Workflow.

Business Intelligence

 • Obszar Handel: Wprowadzono opcjonalne parametry ułatwiające filtrowanie danych na Panelach BI.
 • Obszar księgowy: Wprowadzono nowe raporty w obszarze finansowym dotyczące analizy płatności należności, zobowiązań oraz obrotów na kontach w kolejnych miesiącach z uwzględnieniem zbiorczych wartości narastających.
 • Obszar CRM: Rozszerzono wskaźniki dotyczące liczby leadów i transakcji o parametr daty, aby umożliwić śledzenie zmian tych danych w czasie.
 • Obszar Kadry i place: Wprowadzono nowe modele danych, m.in. analizy dotyczące pracy zdalnej, wskaźniki limitów pracy zdalnej okazjonalnej w odniesieniu do pracownika operatora pulpitu, wskaźniki dotyczące nieobecności z tytułuj siły wyższe, raport analizy wskaźników absencji w różnych wymiarach, nowe raporty dotyczące kosztów pracodawcy w odniesieniu do definicji stanowisk.

Sprzedaż i CRM

 • W formularzu projektu dodano zakładkę Dokumenty z transakcji, gdzie znajduje się lista dokumentów handlowych powiązanych z Transakcją przypiętą do projektu. W formularzu transakcji na zakładce Dokumenty dodano czynność Usuń powiązanie.
 • Na listach Leady oraz Transakcje dodano filtr Projekty.
 • Dodano listę Kontrahenci wg opiekuna.
 • Dodano możliwość automatycznego przypisywania celów kontaktów do poszczególnych rodzajów kontaktów Kontrahentów.

Handel i Magazyn

 • Ulepszono edycję i odczytywanie progów ilościowych w cennikach indywidualnych i przecenach okresowych. Dodano automatyczne sortowanie listy progów po ilości.
 • Kompletacja: Poprawiono obsługę okna wyboru składników na dokumencie kompletacji z włączoną edycją składników. Poprawiono wskazywanie dostaw dla pozycji produktowej dokumentu KPL.
 • Płatności dokumentów handlowych: Dodano parametr Data zobowiązania/należności na definicji dokumentu handlowego (Wg konfiguracji ŚP, Wg daty operacji, Wg daty wystawienia).
 • Zamówienia i oferty: Dla zamówień z rezerwacją ilościową udostępniono możliwość określenia ilości pozycji tylko do wysokości zasobów niezarezerwowanych.
 • Wprowadzono tłumaczenie sposobu zapłaty na język angielski w tabeli „Rozliczone wpłaty” na wydruku faktury.

Kadry Płace i HR

 • Struktura organizacyjna: Zmodyfikowano działanie czynności Struktura organizacyjna/Dodaj powiązania, która dostępna jest na liście Kadry i płace/Kadry/Pracownicy. Czynność Dodaj powiązania… zastąpiono czynnością Dodaj lub modyfikuj powiązania…
 • Praca zdalna: Zmodyfikowano działanie mechanizmu wyliczającego pozostały do wykorzystania limit pracy zdalnej okazjonalnej w przypadku wprowadzenia w tym samym dniu nieobecności.

Finanse i Księgowość

 • Deklaracja VAT-7: Dodano definicję dla parametrów rozliczeń deklaracji VAT-7.
 • Zmodyfikowano mechanizm działania czynności Pokaż dekret zapisu.
 • Importy księgowe: Usprawniono proces identyfikacji kontrahentów po numerze NIP (poprawiono niepoprawną identyfikację po numerze NIP kontrahentów zagranicznych zawierających myślniki).
 • Eksporty księgowe: Dodano eksportowanie NIP zagranicznych kontrahentów.

Nieruchomości

 • Dodano funkcjonalność umożliwiającą rozliczanie liczników mediów oraz ich fakturowanie.
 • W formularzu projektu dodano zakładkę Nieruchomości. Zawiera obiekty (Budowle, Budynki, Pomieszczenia, etc.) utworzone w obszarze Nieruchomości, powiązane z projektem.
 • Na formularzu Kontrahenta dodaliśmy zakładkę Nieruchomości, w której dostępne są obiekty oraz zdarzenia, polisy i szkody przypisane do Kontrahenta poprzez moduł Nieruchomości.

Systemowe

Interfejs przeglądarkowy

 • Menu aplikacji: Wprowadzono nowe menu nawigacyjne w systemie, służące do przełączania się pomiędzy poszczególnymi folderami w systemie oraz do przełączania się między zakładkami na formularzach.
 • Wydruki: Dodano pole Hasło do pliku PDF na formularzu Wyślij email.
 • Importy i eksporty: Dodano możliwość importu i eksportu zawartości list na oknach typu modalnego, np. na oknie pośrednim pomiędzy dokumentami handlowymi tworzonymi w relacji, gdzie wskazujemy pozycje do przeniesienia na nowo tworzony dokument.

Interfejs mobilny

 • Interfejs użytkownika: W aplikacji mobilnej dodano obsługę systemowego trybu ciemnego. Jeżeli system iOS (od wersji 13) lub Android (od wersji 10) ma ustawiony tryb ciemny, to aplikacja również uruchomi się w tym trybie. W starszych wersjach Android i iOS dostępny jest przycisk na stronie logowania do zmiany stylu kolorystycznego.

Pełna lista zmian dostępna jest w ulotce: https://download.enova.pl/ulotka/official/2304/1.1/