Zdalna pomoc

Wykonujemy interwencje serwisowe bez względu na lokalizację komputera. Warunkiem koniecznym jest dostep do internetu.

Zaletami są:

  • brak kosztów dojazdu,
  • szybkie usuwanie większości awarii,
  • na serwisowanym komputerze nie jest potrzebne żadne dodatkowe oprogramowanie, przed rozpoczęciem interwencji oprogramowanie pobierane jest z naszej strony www,
  • bezpieczeństwo usługi zapewnia system jednorazowych identyfikatorów i haseł.

Aby zamówic usługę należy:

  • skontaktować się z naszym technikiem - tel. (18) 266 40 05 i uzgodnić termin realizacji i zakres usługi
  • pobrać i uruchomic program z naszej strony www i postępować zgodnie ze wskazówkami naszego technika.


Program do pobrania